Nazwisko i imię kontrolującego

 

Polańczyk Marzena

Nazwa instytucji kontrolującej

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Zabrze

Nr i data delegacji

Upoważnienie Nr 480000-09542237/2010 z dnia 10.08.2010

Czas kontroli

10.08.2010-23.08.2010

Cel kontroli:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień doświadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Data i nr protokołu

23.08.2010

480000/0955/1262/2010/6310112305

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrola ZUS
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:15.09.2010 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:23.08.2010
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:23.09.2010 08:24