Uchwała RM w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku.

Uchwała Nr XXIV/352/2004
Rady Miasta Knurów
z dnia 23 września 2004 r
.

w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 71 ust. 3 Uchwały nr XII/201/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Knurów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2003 r. Nr 116, poz. 3731 z późniejszymi zmianami) na wniosek Przewodniczącego Rady

Rada Miasta Knurów
uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołać Eugeniusza Szybiaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Planowania i Koordynacji
dr n. med. Tomasz Reginek

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała RM w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Marciniak
Informację wytworzył:Elżbieta Piotrowska
Data na dokumencie:23.09.2004
Data publikacji:14.10.2004 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż