Plan kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2011 rok

Zarządzenie Nr 441/KW/10
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2011 rok.


        Na podstawie art. 33 ust.1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Zarządza się,  co następuje:

1. Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej na 2011 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. Kontroli Wewnętrznej.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r.


PREZYDENT MIASTA

Adam Rams

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Alicja Jureczko-Wyżgolik
Informację wytworzył:Adam Ostalecki
Data na dokumencie:31.12.2010
Data publikacji:22.02.2011 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż