Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12
z dnia 5.01.2011 r.

 w sprawie:  wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

 
§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się Kodeks Etyki pracowników Miejskiego Przedszkola nr 12 im. J. Korczaka
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia podpisania.

 


  
 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 z dnia 5.01.2011 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Halina Marczak
Data publikacji:15.03.2011 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ilona Wierzbowska-Pluta
Data na dokumencie:05.01.2011
Informację aktualizował:Halina Marczak
Data aktualizacji:15.03.2011 13:43