Badanie zadowolenia klienta zewnętrznego 2011-2012r. Informacja + Ankieta+ Informacja o wynikach

Szanowni Państwo

Ankieta badania zadowolenia klienta

Norma ISO PN-EN ISO 9001:2009, zgodnie z którą wdrożono w Urzędzie Miasta Knurów system zarządzania jakością oraz Księga Jakości Urzędu Miasta Knurów, dla zapewnienia osiągnięcia nadrzędnego celu Urzędu, jakim jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań klientów, nakładają obowiązek monitorowania informacji dotyczących satysfakcji klienta ze świadczonych przez Urząd usług.

Z tego też powodu, wszyscy klienci Urzędu mają prawo wypełnić ankietę (anonimowo) i wyrazić w niej swoją opinię na temat poziomu jakości naszych usług i obsługi.

Ankiety będą wręczane Państwu przez pracowników przy okazji załatwiania przez Państwa spraw w Urzędzie, wraz z wyjaśnieniem celu badania, sposobu wypełniania ankiety oraz wskazaniem miejsca, gdzie znajdują się urny do ich wrzucenia.

Urny znajdować się będą w siedzibach Urzędu Miasta Knurów:

  • przy ul. Ogana 5, na parterze, I i II piętrze,

  • przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) na parterze.

Ponadto ankieta będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów www.knurow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów www.knurow.bip.info.pl. Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na jeden z wymienionych adresów e-mail: iso@knurow.pl, olap@knurow.pl, brm@knurow.pl

Badanie zostanie przeprowadzone w 2 terminach:

  • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011r.,

  • od dnia 1 września do dnia 30 czerwca 2012r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:(32) 339-22-58 oraz 339-22-85.

Serdecznie dziękujemy za wyrażenie opinii na temat pracy naszego Urzędu. Państwa opinie będą cenną wskazówką co do tego, co jeszcze można zrobić, aby stale ulepszać pracę Urzędu.

Wyniki ankiety zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.


Pełnomocnik  ds.Systemu  Zarządzania Jakością

Gabriela Dąbrowska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Badanie zadowolenia klienta zewnętrznego 2011-2012r. Informacja + Ankieta+ Informacja o wynikach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Informację wytworzył:Gabriela Dąbrowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.04.2011 10:44