INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, 44 - 193 Knurów, ul. Górnicza 2, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja budynku hali sportowej i krytej pływalni w Knurowie przy ul. Górniczej 2", na realizatora zamówienia wybrano:

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych
CECHINI Stanisław i Józef Cechini Sp. J.
ul. Pułaskiego 29
33-380 Krynica

 

 Dokładna informacja dot. wyboru oferty w załączniku.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Pochopień
Data publikacji:11.04.2011 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:11.04.2011
Informację aktualizował:Beata Pochopień
Data aktualizacji:11.04.2011 12:48