Uchwała Nr XXIII/285/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 
określa zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym 
dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
Z treścią uchwały można się zapoznać tutaj:
Dotacja celowa może być udzielona na zadanie polegające na:

1.podłączeniu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej,

2. zakupie nieskoemisyjnych urządzeń grzewczych w tym: kotłów c.o. 
(elektrycznych, gazowych, olejowych, na paliwo stałe),
      	
3. zakupie urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Dotacja nie obejmuje:
-    	kosztów inwestycyjnych w noworealizowanych budynkach,
-	kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych. 

Dotacja na zakup kotłów c.o. na paliwa stałe tj. węgiel, biomasę lub pelet 
przysługuje wyłącznie właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych 
położonych na obszarze Starych Szczygłowic. 

Wsparcie pieniężne mogą otrzymać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, 
które posiadają tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na terenie Knurowa.
Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie odpowiedniego wniosku dotacyjnego.

WAŻNE !!

W zakresie przedsięwzięć wymienionych w punktach 1-3:wnioski o dotacje należy składać przed przystąpieniem do wykonania inwestycji objętej dotacją,w danym roku kalendarzowym wnioski o dotację można składać do 31 października,  termin wykonania instalacji i złożenia wymaganych dokumentów do rozliczenia dotacji upływa
 20 listopada br.


W załącznikach znajdują się obowiązujące formularze wniosków o dotacje.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:06.07.2011 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:11.05.2020 10:50