wersja do wydruku Beata Lubecka 06.07.2011 10:47

Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

 

Uchwała  Nr XLI/584/13  Rady  Miasta  Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r.  określa  zasady  przyznawania  osobom  fizycznym  i  wspólnotom  mieszkaniowym  dotacji  celowych  ze  środków  budżetu  Gminy Knurów  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  z  zakresu  ochrony  środowiska  i gospodarki  wodnej. Z treścią uchwały można się zapoznać TUTAJ.

Zmieniona uchwałami:

Uchwała Nr IX/113/15 Rady Miasta Knurów  TUTAJ

Uchwała Nr XVI/204/15 Rady Miasta Knurów TUTAJ

Uchwała Nr XXIV/322/16 Rady Miasta Knurów TUTAJ

Uchwała Nr XXIX/388/17 Rady Miasta Knurów TUTAJ

 


Dotacja  może  być przyznana  na :

 

 1. podłączenie  budynku  do  sieci  cieplnej (w zakresie kosztu zakupu węzła cieplnego i elementów instalacji w częściach wspólnych budynku),
 2. likwidację nieekologicznego systemu grzewczego z wymianą na energooszczędny kocioł c.o. opalany paliwem stałym, gazowym, olejowym lub biomasą (w zakresie kosztu zakupu kotła)
 3. likwidację nieekologicznego systemu grzewczego z wymianą na energooszczędny kocioł c.o. zasilany energią elektryczną ( w zakresie kosztu zakupu kotła) lub grzejników - konwektorów, pieców akumulacyjnych, paneli grzewczych, promienników podczerwieni
 4. montaż instalacji OZE służącej ogrzewaniu  budynku lub wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej (w zakresie kosztu zakupu pompy ciepła z zasobnikiem lub kosztu zakupu kolektorów słonecznych)
 5. budowę podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych oraz kosztów inwestycyjnych w noworealizowanych budynkach (za wyjątkiem instalacji OZE).

Wsparcie pieniężne mogą otrzymać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają tytuł prawny do budynku mieszkalnego, nieruchomości lub lokalu mieszkalnego na terenie Knurowa. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie odpowiedniego wniosku dotacyjnego.

 

W zakresie  przedsięwzięć wymienionych w punktach 1-4:

 

 • wnioski o dotacje należy składać przed przystąpieniem do wykonania inwestycji objętej dotacją,
 • w danym roku kalendarzowym wnioski o dotację można składać jedynie do  31 października br,
 • termin wykonania instalacji i złożenia wymaganych dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż do 20 listopada br.

 

W zakresie przedsięwzięć wymienionych w punkcie 5:

 

 • wnioski należy składać po wykonaniu zadania objętego dotacją, po odbiorze przez PWiK Knurów Sp. z o.o.
 • dotacja z budżetu Miasta Knurów jest udzielana na zadania wykonane i odebrane w okresie obowiązywania uchwały, jednak nie później niż do dnia 31.12.2016 r.
 • wnioski złożone po 20 listopada danego roku będą rozpatrywane w roku następnym,
 • termin wykorzystania dotacji, nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku.

 

W  załącznikach  znajdują  się   obowiązujące  formularze  wniosków 

 

o  dotacje.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2011 10:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.02.2020 12:45 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
12.02.2020 12:45 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny-RODO GKRiOS.odt"
(Krzysztof Trela)
12.02.2020 12:45 Usunięto załącznik Obowiązek informacyjny-RODO GKRiOS
-zjazd-1.odt

(Krzysztof Trela)
12.02.2020 12:00 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
12.02.2020 12:00 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny-RODO GKRiOS
-zjazd-1.odt"

(Krzysztof Trela)
12.02.2020 12:00 Usunięto załącznik GKRiOS- RODO dotacje.odt
(Krzysztof Trela)
19.11.2019 15:02 Dodano załącznik "GKRiOS- RODO dotacje.odt"
(Krzysztof Trela)
19.11.2019 15:01 Usunięto załącznik GKRiOS-dotacje.odt
(Krzysztof Trela)
19.11.2019 15:01 Dodano załącznik "GKRiOS-dotacje.odt"
(Krzysztof Trela)
14.06.2019 10:26 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
14.06.2019 10:26 Dodano załącznik "wnioski kociol węglowy gazowy olejowy
elektryczny.pdf"

(Krzysztof Trela)
14.06.2019 10:26 Dodano załącznik "wnioski sieć cieplna.pdf"
(Krzysztof Trela)
14.06.2019 10:26 Dodano załącznik "wnioski źródła odnawialne.pdf"
(Krzysztof Trela)
14.06.2019 10:26 Usunięto załącznik wniosek podłączenie do kanalizacji
sanitarnej.pdf

(Krzysztof Trela)
14.06.2019 10:25 Usunięto załącznik Wniosek kocioł grzewczy węglowy,
gazowy, olejowy i elektryczny.pdf

(Krzysztof Trela)
14.06.2019 10:25 Usunięto załącznik Wniosek podłączenie do sieci
cieplnej.pdf

(Krzysztof Trela)
14.06.2019 10:25 Usunięto załącznik Wniosek źródła odnawialne.pdf
(Krzysztof Trela)
24.08.2017 10:29 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
26.06.2017 09:40 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
26.06.2017 09:40 Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie do
nieruchomości - urządzenia grzewcze"

(Krzysztof Trela)
26.06.2017 09:39 Usunięto załącznik Oświadczenie o posiadanym prawie do
nieruchomości - urządzenia grzewcze.pdf

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:22 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:21 Dodano załącznik "Wniosek kocioł grzewczy węglowy,
gazowy, olejowy i elektryczny.pdf"

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:21 Dodano załącznik "Wniosek źródła odnawialne.pdf"
(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:21 Dodano załącznik "Wniosek podłączenie do sieci
cieplnej.pdf"

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:21 Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie do
nieruchomości - urządzenia grzewcze.pdf"

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:21 Dodano załącznik "Oświadczenie - zgoda
współwłaściciela.pdf"

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:21 Dodano załącznik "wniosek podłączenie do kanalizacji
sanitarnej.pdf"

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:21 Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie do
nieruchomości.pdf"

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:21 Dodano załącznik "Oświadczenie - zgoda
współwłaścicieli.pdf"

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:19 Usunięto załącznik wniosek podłączenie do kanalizacji
sanitarnej.pdf

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:19 Usunięto załącznik Oświadczenie o posiadanym prawie do
nieruchomości.pdf

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:19 Usunięto załącznik Oświadczenie - zgoda
współwłaściciela.pdf

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:19 Dodano załącznik "wniosek podłączenie do kanalizacji
sanitarnej.pdf"

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:19 Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie do
nieruchomości.pdf"

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:19 Dodano załącznik "Oświadczenie - zgoda
współwłaściciela.pdf"

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:11 Usunięto załącznik wniosek podłączenie do kanalizacji
sanitarnej.pdf

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:11 Usunięto załącznik Oświadczenie - zgoda
współwłaścicieli.pdf

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:11 Usunięto załącznik Oświadczenie o posiadanym prawie do
nieruchomości.pdf

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:11 Usunięto załącznik oświadczenie-zgoda
współwłaściciela dla urządzeń grzewczych.odt

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:10 Usunięto załącznik Wniosek źródła odnawialne.odt
(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:10 Usunięto załącznik Wniosek podłączenie do sieci
cieplnej.odt

(Krzysztof Trela)
26.05.2017 10:10 Usunięto załącznik Wniosek kocioł grzewczy węglowy,
gazowy i elektryczny.odt

(Krzysztof Trela)
27.02.2017 12:15 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
27.02.2017 12:12 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
23.02.2017 14:16 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
16.01.2017 09:40 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
16.01.2017 09:40 Dodano załącznik "wniosek podłączenie do kanalizacji
sanitarnej.pdf"

(Krzysztof Trela)
16.01.2017 09:38 Dodano załącznik "Oświadczenie - zgoda
współwłaścicieli.pdf"

(Krzysztof Trela)
16.01.2017 09:38 Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanym prawie do
nieruchomości.pdf"

(Krzysztof Trela)
16.01.2017 09:34 Dodano załącznik "oświadczenie-zgoda współwłaściciela
dla urządzeń grzewczych.odt"

(Krzysztof Trela)
16.01.2017 07:35 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
16.01.2017 07:35 Dodano załącznik "Wniosek źródła odnawialne.odt"
(Krzysztof Trela)
16.01.2017 07:35 Dodano załącznik "Wniosek podłączenie do sieci
cieplnej.odt"

(Krzysztof Trela)
16.01.2017 07:35 Dodano załącznik "Wniosek kocioł grzewczy węglowy,
gazowy i elektryczny.odt"

(Krzysztof Trela)
16.01.2017 07:33 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
04.01.2017 14:00 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
04.01.2017 13:59 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
04.01.2017 13:12 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
04.01.2017 12:36 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
04.01.2017 12:26 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
28.08.2015 10:06 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
24.03.2014 14:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
15.01.2014 13:12 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
15.01.2014 13:10 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
15.01.2014 13:03 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
15.01.2014 13:02 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
15.01.2014 12:58 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
15.01.2014 12:57 Usunięto załącznik Wniosek energia ze źródeł
odnawialnych

(Beata Lubecka)
15.01.2014 12:56 Usunięto załącznik Wniosek podłączenie do sieci
cieplnej

(Beata Lubecka)
15.01.2014 12:56 Usunięto załącznik Wniodek kotły
(Beata Lubecka)
15.01.2014 12:56 Usunięto załącznik Wniosek podłączenie do sieci
sanitarnej

(Beata Lubecka)
09.04.2013 08:48 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
09.04.2013 08:47 Dodano załącznik "Wniosek podłączenie do sieci
sanitarnej"

(Beata Lubecka)
09.04.2013 08:47 Usunięto załącznik Wniosek podłączenie do sieci
sanitarnej

(Beata Lubecka)
04.02.2013 13:14 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
04.02.2013 13:13 Dodano załącznik "Wniosek podłączenie do sieci cieplnej"
(Beata Lubecka)
04.02.2013 13:13 Dodano załącznik "Wniodek kotły "
(Beata Lubecka)
04.02.2013 13:13 Dodano załącznik "Wniosek energia ze źródeł
odnawialnych"

(Beata Lubecka)
04.02.2013 13:13 Dodano załącznik "Wniosek podłączenie do sieci
sanitarnej"

(Beata Lubecka)
04.02.2013 12:42 Usunięto załącznik wniosek 4 (Beata Lubecka)
04.02.2013 12:42 Usunięto załącznik wniosek 3 (Beata Lubecka)
04.02.2013 12:42 Usunięto załącznik wnosek 2 (Beata Lubecka)
04.02.2013 12:42 Usunięto załącznik wniosek 1 (Beata Lubecka)
24.01.2013 08:33 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
24.01.2013 08:28 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
24.01.2013 08:28 Dodano załącznik "wniosek 4" (Beata Lubecka)
24.01.2013 08:28 Dodano załącznik "wniosek 3" (Beata Lubecka)
24.01.2013 08:28 Dodano załącznik "wnosek 2" (Beata Lubecka)
24.01.2013 08:28 Dodano załącznik "wniosek 1" (Beata Lubecka)
22.01.2013 15:16 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
22.01.2013 15:15 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
22.01.2013 15:02 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
22.01.2013 10:43 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
22.01.2013 10:38 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
22.01.2013 10:35 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
22.01.2013 10:30 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
22.01.2013 10:28 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
22.01.2013 10:22 Usunięto załącznik Formularz wniosku o dotację na
podłączenie do sieci cieplnej

(Beata Lubecka)
22.01.2013 10:22 Usunięto załącznik Formularz wniosku o dotację na zakup
i montaż kotłów

(Beata Lubecka)
22.01.2013 10:22 Usunięto załącznik Formularz wniosku o dotację na
zainstalowanie urządzeń do wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych

(Beata Lubecka)
22.01.2013 10:21 Usunięto załącznik Formularz wniosku o dotację na
budowę przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

(Beata Lubecka)
22.01.2013 10:20 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
22.01.2013 10:19 Usunięto załącznik Uchwała Nr VIII/132/11
(Beata Lubecka)
20.08.2012 12:04 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
06.07.2011 10:47 Utworzenie dokumentu. (Beata Lubecka)