wersja do wydruku Beata Lubecka 19.07.2011 09:52

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chcąc przystąpić do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, należy ten fakt zgłosić Prezydentowi Miasta Knurów (Prawo ochrony środowiska, art. 378, ust. 3, pkt. 3).

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Zgłoszenia instalacji (indywidualnej oczyszczalni) dokonuje się po jej wybudowaniu, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust. 4).

Ważne jest, że ścieki oczyszczone w oczyszczalni powinny spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 

Formularz zgłoszenia oczyszczalni znajduje się w załączeniu.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Informację wytworzył:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2011 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż