Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chcąc przystąpić do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, należy ten fakt zgłosić Prezydentowi Miasta Knurów - art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Zgłoszenia instalacji (indywidualnego systemu oczyszczania ścieków) dokonuje się po jej wybudowaniu, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji.

Zgodnie z art. 152 ust. 4 do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

 

Ważne jest, aby ścieki oczyszczone w oczyszczalni spełniały wymagania zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1311).

 

Formularz zgłoszenia oczyszczalni ścieków znajduje się w załączeniu.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:19.07.2011 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:17.02.2021 08:12