Wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie to dotyczy  wykonania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia na rzecz osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, zgodnie z ilością godzin i zakresem rzeczowym ustalonym w decyzjach administracyjnych przyznających świadczenie w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.  

Oferta winna być opracowana zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 64 poz. 593).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Knurowie informuje, że wysokość dotacji 
na realizację zadania z pomocy społecznej - usługi  opiekuńcze - na rok 2005 r. wynosi
115.000,00 zł, natomiast w roku 2004 r. na na dzień przedłożenia niniejszej informacji koszt realizacji w/w zadania wyniósł 84392,00 zł.
W roku 2003 koszt realizacji zadania wyniósł 100314,00 zł.

Termin realizacji zadania:

 • rozpoczęcie: 01.01.2005 r.,
 • zakończenie: 31.12.2005 r.

Szczegółowe warunki realizacji powyższego zadania wraz z projektem umowy
są do wglądu w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie,
przy ul. Ks. Koziełka 2.

Uprawnieni do kontaktu z podmiotami są:.

 • Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  - mgr Danuta Gawrońska tel. (32) 33-55-011
 • Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń
  - mgr Jolanta Bęben tel. (32) 33-55-008

Termin składania ofert: do 27.12.2004 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2 do godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert: 27.12.2004 r.  do godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2.  

Kryteria wyboru ofert:

 • cena/koszt usług
 • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu i przygotowanie fachowe podmiotu ubiegającego się o realizację zadania
 • możliwość realizacji dodatkowych zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Knurowa korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

Dyrektor MOPS Knurów

mgr Małgorzata Cisek-Sopel

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Mirosław Walczak
Informację wytworzył:Joanna Kachel
Data na dokumencie:26.11.2004
Data publikacji:26.11.2004 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.12.2006 20:31 Edycja dokumentu (Agata Twardawa)