Zapewnienie miejsc noclegowych osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie to dotyczy zapewnienia miejsc noclegowych osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Oferta winna być opracowana zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że wysokość dotacji na realizację zadania z pomocy społecznej na 2005 rok wynosi 120.000,00 zł.
Tut. Ośrodek informuje, że w roku 2004, na dzień przedłożenia niniejszej informacji, na realizację  zadania w zakresie zapewnienia miejsc noclegowych poniesiono koszt w wysokości 103.912,05 zł, natomiast w roku 2003 - 104.272,34 zł.

Termin realizacji zadania:

 • rozpoczęcie: 01.01.2005 r.,
 • zakończenie: 31.12.2005 r.

Szczegółowe warunki realizacji powyższego zadania wraz z projektem umowy są do wglądu
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, przy ul. Ks. Koziełka 2
w sekretariacie - I piętro

Uprawnieni do kontaktu z Podmiotami są:.

 • Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
  - mgr Danuta Gawrońska     (32) 33-55-011,
 • Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  - mgr Jolanta Bęben             (32) 33-55-008.

Termin składania ofert do 27.12.2004 r. do godz. 11.00 w sekretariacie (I piętro) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2.

Termin otwarcia ofert w dniu 27.12.2004 r. o godz. 12.00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. Koziełka 2  (I piętro).

Kryterium wyboru ofert:

 • cena / koszt usług,
 • warunki socjalno - bytowe.

Dyrektor MOPS Knurów

mgr Małgorzata Cisek-Sopel

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapewnienie miejsc noclegowych osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Mirosław Walczak
Informację wytworzył:Agata Tyrała
Data na dokumencie:26.11.2004
Data publikacji:26.11.2004 15:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż