Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

KOMUNIKAT
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 11 w Katowicach

W dniu 21 kwietnia 2004 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 11 w Katowicach powołanej Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004r.

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji - Komisarz Wyborczy w Katowicach: Mieczysław Brzdąk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Zastępcy Przewodniczącego Komisji:
Elżbieta Zielińska - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
Michał Niedopytalski - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach

Członkowie Komisji:
Krystyna Gaczek - sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie
Andrzej Czaputa - sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie
Aneta Podsiadły-Bugaj- sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Piotr Semper - sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie
Tomasz Koźmiński - sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach
Rafał Cebula - sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie

Sekretarz Komisji
Wojciech Litewka - p.o. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Katowicach

Komisja ustaliła następujące terminy dyżurów podczas których przyjmowane będą zgłoszenia list okręgowych  kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego:
w dniu 26 kwietnia godz. 12.00-16.00
w dniu 28 kwietnia godz. 12.00-16.00
w dniu 30 kwietnia godz. 12.00-16.00
w dniu 1 maja godz. 10.00-14.00
w dniu 2 maja godz. 10.00-14.00
w dniu 3 maja godz. 10.00-14.00
w dniu 4 maja godz. 12.00-24.00

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej nr 11 w Katowicach mieści się w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25. pokój 153.
Telefony: (32) 256-16-02, 255-58-56, fax 255-40-53

Sekretarz
Okręgowej Komisji Wyborczej
nr 11 w Katowicach
(-) Wojciech Litewka

Katowice, dnia 21 kwietnia 2004 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2004 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.05.2009 13:30Dokument został odzyskany.
(Agnieszka Szczepańska)
29.06.2004 13:40Dokument usunięto. (Lidia Labocha-Kozar)
29.04.2004 14:06 Utworzenie dokumentu. (Lidia Labocha-Kozar)