Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności

 

<<*>>

Usługa
"Działalność gospodarcza – zgłoszenie wpisu do CEIDG / zgłoszenie zmiany we wpisie / zgłoszenie zawieszenia działalności / zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności / zgłoszenie zaprzestania działalności"
świadczona przez
Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
 w formie Karty Informacyjnej

<<*>>

szczegóły w załącznikach

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2012 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.12.2019 16:33 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
04.12.2019 16:33 Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-01-1
Działalność gospodarcza - zgłoszenie wpisu do CEIDG /
zgłoszenie zmiany we wpisie / zgłoszenie zawieszenia
działalności / zgłoszenie podjęcia zawieszonej
działalności / zgłoszenie zaprzestania działalnosci"

(Lidia Labocha-Kozar)
04.12.2019 16:31 Usunięto załącznik Karta Informacyjna
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:53 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:50 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:45 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:43 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:42 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-ZS"
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:42 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-POPR"
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:42 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-PN"
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:42 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-SC"
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:42 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-RB"
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:42 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-RD"
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:42 Dodano załącznik " Załącznik CEIDG-MW"
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:42 Dodano załącznik " Formularz CEIDG-1"
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:42 Dodano załącznik "Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych w CEIDG"

(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:42 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania formularza
CEIDG-1"

(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:36 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG ZS (Zarząd
sukcesyjny) 2019-02-28

(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:36 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-POPR
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:36 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-PN
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:36 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-SC
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:35 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-RB
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:35 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-RD
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:35 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-MW
(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:35 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania formularza
CEIDG-1 obowiązująca od 30.04.2018 r.

(Lidia Labocha-Kozar)
25.11.2019 09:35 Usunięto załącznik Wniosek CEIDG-1 wersja 1.8.8
(Lidia Labocha-Kozar)
11.03.2019 09:33 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
11.03.2019 09:32 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
11.03.2019 09:32 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG ZS (Zarząd
sukcesyjny) 2019-02-28"

(Lidia Labocha-Kozar)
11.03.2019 09:31 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG ZS (Zarząd
sukcesyjny)

(Lidia Labocha-Kozar)
26.11.2018 14:11 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
26.11.2018 14:10 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
26.11.2018 14:10 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG ZS (Zarząd
sukcesyjny)"

(Lidia Labocha-Kozar)
03.08.2018 13:31 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
03.08.2018 13:31 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
(Lidia Labocha-Kozar)
03.08.2018 13:31 Dodano załącznik "Wniosek CEIDG-1 wersja 1.8.8"
(Lidia Labocha-Kozar)
03.08.2018 13:31 Dodano załącznik "Karta Informacyjna "
(Lidia Labocha-Kozar)
03.08.2018 13:28 Usunięto załącznik obowiązek informacyjny RODO
(Lidia Labocha-Kozar)
03.08.2018 13:28 Usunięto załącznik Informacja dot. przetwarzania danych
osobowych w CEIDG

(Lidia Labocha-Kozar)
03.08.2018 13:27 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
03.08.2018 13:26 Usunięto załącznik Formularz CEIDG-1 wersja
obowiązująca od 25 maja 2018

(Lidia Labocha-Kozar)
03.08.2018 13:26 Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-SDG-01-1
(Lidia Labocha-Kozar)
25.05.2018 12:02 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
25.05.2018 12:02 Dodano załącznik "Formularz CEIDG-1 wersja obowiązująca
od 25 maja 2018"

(Lidia Labocha-Kozar)
25.05.2018 12:01 Usunięto załącznik Formularz CEIDG-1 (wersja 1.8.8
obowiązująca od 30.04.2018 r.)

(Lidia Labocha-Kozar)
25.05.2018 12:01 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
25.05.2018 09:13 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
25.05.2018 09:09 Dodano załącznik "Informacja dot. przetwarzania danych
osobowych w CEIDG"

(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 12:10 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 12:07 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-POPR"
(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 12:07 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-PN"
(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 12:07 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-SC"
(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 12:07 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-RB"
(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 12:07 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-RD"
(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 12:07 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-MW"
(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 12:07 Dodano załącznik "Formularz CEIDG-1 (wersja 1.8.8
obowiązująca od 30.04.2018 r.)"

(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 12:07 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania formularza
CEIDG-1 obowiązująca od 30.04.2018 r."

(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:55 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:54 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:48 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:48 Usunięto załącznik Część CEIDG POPR - Formularz do
dokonywania korekt

(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:47 Usunięto załącznik Część CEIDG PN - Udzielone
pełnomocnictwa

(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:47 Usunięto załącznik Część CEIDG SC - Udział w
spółkach cywilnych

(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:47 Usunięto załącznik Część CEIDG RB - Informacja o
rachunakch bankowych

(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:47 Usunięto załącznik Część CEIDG MW - Dodatkowe miejsca
wykonywania działalności gospodarczej

(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:47 Usunięto załącznik Część CEIDG RD - Wykonywana
działalność gospodarcza

(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:47 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania wniosku
CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w
różnych formach (aktualizacja w dniu 02.02.16)

(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:47 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania formularza
CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 06.06.16)

(Lidia Labocha-Kozar)
30.04.2018 11:47 Usunięto załącznik CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wersja
1.8.3

(Lidia Labocha-Kozar)
13.04.2018 11:19 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
13.04.2018 11:18 Dodano załącznik "obowiązek informacyjny RODO"
(Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:54 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:51 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:51 Dodano załącznik "Część CEIDG POPR - Formularz do
dokonywania korekt"

(Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:51 Dodano załącznik "Część CEIDG RB - Informacja o
rachunakch bankowych"

(Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:51 Dodano załącznik "Część CEIDG RD - Wykonywana
działalność gospodarcza"

(Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:51 Dodano załącznik "Część CEIDG SC - Udział w spółkach
cywilnych"

(Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:46 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:46 Dodano załącznik "Część CEIDG PN - Udzielone
pełnomocnictwa"

(Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:46 Dodano załącznik "Część CEIDG MW - Dodatkowe miejsca
wykonywania działalności gospodarczej"

(Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:46 Dodano załącznik "CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wersja
1.8.3"

(Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:46 Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-01-1"
(Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:28 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:28 Usunięto załącznik Karta Informacyjna CEIDG_1
(Lidia Labocha-Kozar)
06.06.2017 13:27 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
22.05.2017 13:06 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
22.05.2017 12:58 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
22.05.2017 12:58 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-POPR
(Lidia Labocha-Kozar)
22.05.2017 12:58 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-PN
(Lidia Labocha-Kozar)
22.05.2017 12:58 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-SC
(Lidia Labocha-Kozar)
22.05.2017 12:58 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-RB
(Lidia Labocha-Kozar)
22.05.2017 12:58 Usunięto załącznik Załacznik CEIDG-RD
(Lidia Labocha-Kozar)
22.05.2017 12:58 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-MW
(Lidia Labocha-Kozar)
22.05.2017 12:57 Usunięto załącznik Formularz CEIDG-1
(Lidia Labocha-Kozar)
15.05.2017 14:54 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
12.01.2017 12:38 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
12.01.2017 12:38 Dodano załącznik "Karta Informacyjna CEIDG_1"
(Lidia Labocha-Kozar)
12.01.2017 12:37 Usunięto załącznik Karta Informacyjna CEIDG_1
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:27 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:24 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:24 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-POPR"
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:24 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-PN"
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:24 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-SC"
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:24 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-RB"
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:24 Dodano załącznik "Załacznik CEIDG-RD"
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:24 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-MW"
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:24 Dodano załącznik "Formularz CEIDG-1"
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:20 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:20 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-SC
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:20 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-PN
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:20 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-POPR
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:20 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-RB
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:19 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-RD
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:19 Usunięto załącznik Załącznik CEIDG-MW
(Lidia Labocha-Kozar)
02.01.2017 10:19 Usunięto załącznik Formularz CEIDG-1
(Lidia Labocha-Kozar)
31.08.2016 12:17 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
31.08.2016 12:17 Dodano załącznik "Karta Informacyjna CEIDG_1"
(Lidia Labocha-Kozar)
31.08.2016 12:16 Usunięto załącznik Karta Informacyjna CEIDG_1
(Lidia Labocha-Kozar)
31.08.2016 12:08 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
31.08.2016 12:08 Dodano załącznik "Karta Informacyjna CEIDG_1"
(Lidia Labocha-Kozar)
31.08.2016 12:07 Usunięto załącznik Karta Informacyjna CEIDG_1
(Lidia Labocha-Kozar)
23.06.2016 14:18 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
23.06.2016 14:07 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:11 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:08 Dodano załącznik " Załącznik CEIDG-POPR"
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:08 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-PN"
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:08 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-SC"
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:08 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-RB"
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:08 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-RD"
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:08 Dodano załącznik "Załącznik CEIDG-MW"
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:08 Dodano załącznik "Formularz CEIDG-1"
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:08 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych
formach (aktualizacja w dniu 02.02.16)"

(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:08 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania formularza
CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 06.06.16)"

(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:02 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania formularza
CEIDG-1 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
w róznych formach (aktualizacja w dniu 2.02.2016)

(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:02 Usunięto załącznik Wniosek CEIDG_1_wersja1.08_23.05.2016
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:02 Usunięto załącznik Załącznik MW_23.08.2016
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:02 Usunięto załącznik Załącznik PN_23.05.2016
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:02 Usunięto załącznik Załącznik POPR_23.05.2016
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:02 Usunięto załącznik Załącznik RB_23.05.2016
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:02 Usunięto załącznik Załącznik RD_23.05.2016
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:02 Usunięto załącznik Załącznik SC_23.05.2016
(Lidia Labocha-Kozar)
22.06.2016 15:01 Usunięto załącznik Instrukcja CEIDG_19.05.2016
(Lidia Labocha-Kozar)
27.05.2016 07:54 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
27.05.2016 07:54 Dodano załącznik "Instrukcja CEIDG_19.05.2016"
(Lidia Labocha-Kozar)
27.05.2016 07:53 Dodano załącznik "Załącznik SC_23.05.2016"
(Lidia Labocha-Kozar)
27.05.2016 07:53 Dodano załącznik "Załącznik RD_23.05.2016"
(Lidia Labocha-Kozar)
27.05.2016 07:52 Dodano załącznik "Załącznik RB_23.05.2016"
(Lidia Labocha-Kozar)
27.05.2016 07:51 Dodano załącznik "Załącznik POPR_23.05.2016"
(Lidia Labocha-Kozar)
27.05.2016 07:51 Dodano załącznik "Załącznik PN_23.05.2016"
(Lidia Labocha-Kozar)
27.05.2016 07:50 Dodano załącznik "Załącznik MW_23.08.2016"
(Lidia Labocha-Kozar)
27.05.2016 07:49 Dodano załącznik "Wniosek CEIDG_1_wersja1.08_23.05.2016"
(Lidia Labocha-Kozar)
27.05.2016 07:47 Usunięto załącznik Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 8.01.2015 r.)

(Lidia Labocha-Kozar)
27.05.2016 07:47 Usunięto załącznik Formularz CEIDG-1 wersja 1.06
(Lidia Labocha-Kozar)
04.04.2016 11:42 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
04.04.2016 11:42 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania formularza
CEIDG-1 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
w róznych formach (aktualizacja w dniu 2.02.2016)"

(Lidia Labocha-Kozar)
04.04.2016 11:41 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania formularza
CEIDG-1 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
w róznych formach (aktualizacja w dniu 8 maja 2013)

(Lidia Labocha-Kozar)
04.04.2016 11:38 Dodano załącznik "Karta Informacyjna CEIDG_1"
(Lidia Labocha-Kozar)
04.04.2016 11:37 Usunięto załącznik Karta Informacyjna CEIDG-1
(Lidia Labocha-Kozar)
28.04.2015 11:28 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
28.04.2015 11:27 Dodano załącznik "Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 8.01.2015 r.)"

(Lidia Labocha-Kozar)
28.04.2015 11:22 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania fomularza
CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 13 maja 2014)

(Lidia Labocha-Kozar)
07.07.2014 11:35 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
07.07.2014 11:33 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania formularza
CEIDG-1 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
w róznych formach (aktualizacja w dniu 8 maja 2013)"

(Lidia Labocha-Kozar)
07.07.2014 11:33 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania fomularza
CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 13 maja 2014)"

(Lidia Labocha-Kozar)
07.07.2014 11:28 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
07.07.2014 11:26 Dodano załącznik "Formularz CEIDG-1 wersja 1.06"
(Lidia Labocha-Kozar)
07.07.2014 11:26 Dodano załącznik "Karta Informacyjna CEIDG-1"
(Lidia Labocha-Kozar)
07.07.2014 11:25 Usunięto załącznik Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w różnych formach

(Lidia Labocha-Kozar)
07.07.2014 11:24 Usunięto załącznik Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1

(Lidia Labocha-Kozar)
07.07.2014 11:24 Usunięto załącznik Formularz CEIDG-1 wersja 1.04
(Lidia Labocha-Kozar)
07.07.2014 11:24 Usunięto załącznik Karta Informacyjna CEIDG-1
(Lidia Labocha-Kozar)
31.07.2013 14:14 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
31.07.2013 14:13 Dodano załącznik "Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w różnych formach"

(Lidia Labocha-Kozar)
31.07.2013 14:13 Dodano załącznik "Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1"

(Lidia Labocha-Kozar)
31.07.2013 14:13 Dodano załącznik "Formularz CEIDG-1 wersja 1.04"
(Lidia Labocha-Kozar)
31.07.2013 14:13 Dodano załącznik "Karta Informacyjna CEIDG-1"
(Lidia Labocha-Kozar)
31.07.2013 14:10 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
31.07.2013 14:10 Usunięto załącznik Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w różnych formach

(Lidia Labocha-Kozar)
31.07.2013 14:10 Usunięto załącznik Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1

(Lidia Labocha-Kozar)
31.07.2013 14:09 Usunięto załącznik Formularz CEIDG-1 wersja 1.04
(Lidia Labocha-Kozar)
31.07.2013 14:09 Usunięto załącznik Kata Informacyjna CEIDG-1
(Lidia Labocha-Kozar)
10.07.2013 11:59 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
10.07.2013 11:58 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
10.07.2013 11:58 Dodano załącznik "Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w różnych formach"

(Lidia Labocha-Kozar)
10.07.2013 11:58 Dodano załącznik "Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1"

(Lidia Labocha-Kozar)
10.07.2013 11:55 Usunięto załącznik Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1

(Lidia Labocha-Kozar)
17.01.2013 12:12 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
17.01.2013 12:12 Dodano załącznik "Instrukcja wypełnienia formularza
CEIDG-1"

(Lidia Labocha-Kozar)
17.01.2013 12:12 Dodano załącznik "Formularz CEIDG-1 wersja 1.04"
(Lidia Labocha-Kozar)
17.01.2013 12:12 Dodano załącznik "Kata Informacyjna CEIDG-1"
(Lidia Labocha-Kozar)
17.01.2013 12:08 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
17.01.2013 12:08 Usunięto załącznik Instrukcja wypełnienia wniosku
CEIDG-1

(Lidia Labocha-Kozar)
17.01.2013 12:08 Usunięto załącznik CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej

(Lidia Labocha-Kozar)
17.01.2013 12:08 Usunięto załącznik Karta Informacyjna SDG-01-1
(Lidia Labocha-Kozar)
23.01.2012 13:04 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
23.01.2012 13:02 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
23.01.2012 13:01 Edycja dokumentu (Lidia Labocha-Kozar)
23.01.2012 13:00 Utworzenie dokumentu. (Lidia Labocha-Kozar)