Plan kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 418/BAiKW/2011
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2012 rok.


         Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

                                                  zarządza się, co następuje:

1. Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Kontroli Wewnętrznej.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r. 


PREZYDENT MIASTA

Adam Rams      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Elżbieta Wróbel
Informację wytworzył:Elżbieta Wróbel
Data na dokumencie:28.12.2011
Data publikacji:15.02.2012 15:07