Nazwisko i imię kontrolującego: Maria Bielecka
Nazwa instytucji kontrolującej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Zabrze
Nr i data delegacji :

Upoważnienie  nr 4820111000111

Data 30.09.2011
Czas kontroli: 20.10.2011-10.11.2011
Cel kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Data i numer protokołu z kontroli:

10.11.2011

Nr  482011100011

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrola - Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Zabrze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Teresa Niźnikiewicz
Data publikacji:02.03.2012 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.11.2011
Informację aktualizował:Teresa Niźnikiewicz
Data aktualizacji:02.03.2012 14:19