Informacje dla niepełnosprawnych

Uprawnienia przysługujące osobom niesłyszącym i głuchoniemym:


W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można dokonać w jednej z następujących form:

  • e- mail na adres: um@knurow.pl,

  • faxem na nr 32/2351521,

  • drogą pocztową na adres:

    Urząd Miasta Knurów, ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów

Ponadto osoby niesłyszące oraz głuchonieme mają prawo do załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie
w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.


Informacja dla osób niedowidzących:

Aby dostosować widok ekranu do Państwa potrzeb należy wybrać na klawiaturze klawisze:

  • Ctrl + (plus) w celu powiększenia tekstu

  • Ctrl – (minus)w celu pomniejszenia tekstu.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje dla niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Honorata Przetocka
Informację wytworzył:Elżbieta Piotrowska
Data na dokumencie:12.04.2012
Data publikacji:18.04.2012 11:03