Nazwisko i imię kontrolującego:  Ewa Bujdo
 Nazwa instytucji kontrolującej:   Kuratorium Oświaty Delegatura w Gliwicach
 Nr i data delegacji :  

Upoważnienie  nr  OP-DO.057.2.1900.2012 ML

Data 04.05.2012
 Czas kontroli:  07.05.2012
 Cel kontroli:  

1.  Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej.

 Data i numer protokołu z kontroli:   14 maj 2012 DK-GL.5533.28.2012.EBu

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrola - Kuratorium Oświaty Delegatura w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Teresa Niźnikiewicz
Data publikacji:28.05.2012 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Teresa Niźnikiewicz
Data aktualizacji:28.05.2012 15:19