Zarządzenie Nr MOSiR / 0161 / D / 11 / 04

Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie

z dnia 27 grudnia 2004r

 

 

w sprawie: udzielenia pracownikom MOSiR Knurów dnia wolnego za świąteczny dzień 01 stycznia 2005r.

                  przypadający w sobotę, w ramach wynikającego z tego tytułu obowiązku zmniejszenia liczby dni i

                  godzin pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym

 

 

Na podstawie art.129 § 1 k.p. i  art. 130 § 2 k.p.

 

 

zarządzam co następuje:

 

1.   Ustalam dzień 29 marca 2005r. dniem wolnym od pracy dla większości pracowników MOSiR Knurów, z

      zastrzeżeniem, iż Działy obsługujące interesantów oraz pracownicy zajmujący się obsługą Obiektu są zobowiązani

      zapenić w tym dniu całodzienny ośmiogodzinny dyżur.

 

2.   Pracownicy pracujący w dniu 29 marca 2005r. wramach dyżuru otrzymują zamiennie dzień wolny od pracy w innym

      dniu, ustalonym z bezpośrednim przełożonym, przypadającym w okresie rozliczeniowym do dnia 31 marca 2005r.

 

3.   Nadzór nad wykonanie Zarządzenia powierzam Podinspektorowi ds. Kadrowo-Finansowych.

 

4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

DYREKTOR MOSIR KNURÓW

 

Piotr Surówka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie udzielenia pracownikom MOSiR dnia wolnego za świąteczny dzień
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Data publikacji:17.01.2005 08:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Surówka
Data na dokumencie:27.12.2004
Informację aktualizował:Beata Ślósarczyk
Data aktualizacji:10.08.2006 11:53