D e c y z j a   Nr 0161/K/05/04

Dyrektora Jednostki Budżetowej
z dnia 10.12.2004r.

 w sprawie : zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej MOSiR na 2004r.

 

Na podstawie art. 128, ust. 3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o Finansach Publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 0151/31/2004 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12.02.2004r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie do dokonywania zmian w planie finansowym Jednostki na 2004 rok

  

u s t a l a m   c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

1. Zmniejszyć wydatki w planie finansowym na 2004r. o kwotę   32 000,00 zł. 

Dział                     Rozdział          §                                       Kwota

926  Kultura Fizyczna i Sport                                                 32 000,00
        92695  Pozostała działalność 
                     4260  Zakup energii                                           20 000,00

                 4270  Zakup usług remontowych                           10 000,00

                     4430  Różne opłaty i składki                               1 000,00
                     4530  Podatek VAT                                             1 000,00

§ 2

 

1. Zwiększyć wydatki w planie finansowym na 2004r. o kwotę  32 000,00 zł.

Dział                     Rozdział          §                                 Kwota
926  Kultura Fizyczna i Sport                                        32 000,00
         92695  Pozostała działalność 
                     4210  Zakup materiałów i wyposażenia   16 000,00
                     4300  Zakup usług pozostałych                 16 000,00

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Uzasadnienie:

                Powyższych przeniesień dokonano w związku z wydatkami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania jednostki.
 
Dyrektor MOSiR Knurów
      Piotr Surówka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja w sprawie zmiany planu finansowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Data publikacji:17.01.2005 08:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Surówka
Data na dokumencie:10.12.2004
Informację aktualizował:Agnieszka Szczepkowska
Data aktualizacji:07.04.2006 11:53