Biuro Informatyków Urzędu Miasta

 

Nazwa:

Biuro Informatyków
Symbol: BI

 

 

Adres:

ul. dr Floriana Ogana 5,
44-190 Knurów
pokój nr 302
tel. (32) 339-22-40, 235-22-95
fax: (32) 235-15-21
 

 

Kierownik: Jan Bajorek

Do najważniejszych zadań Biura Informatyki należy w szczególności:
 

 

1. Opracowywanie oraz wyznaczanie kierunków informatyzacji Urzędu Miasta.

2. Administrowanie infrastrukturą informatyczną Urzędu Miasta.

3. Utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN).

4. Monitorowanie poprawności działania sieci komputerowej i infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta.

5. Wykonywanie elektronicznych kopii danych tzw. Backupów.

6. Tworzenie elektronicznych kopii danych (archiwalnych) i ich udostępnianie zgodnie z procedurą zawartą w Polityce bezpieczeństwa do celów archiwizacyjnych.

7. Serwisowanie oprogramowania, a w szczególności:

a)określanie potrzeb zakupu oprogramowania dla zastosowań serwerowych i ogólnego przeznaczenia,

b)określanie potrzeb zakupu oprogramowania specjalistycznego (dedykowanego) w porozumieniu z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,

c)tworzenie specyfikacji technicznej zakupowanego oprogramowania,

d)ocena nadsyłanych przez firmy ofert proponowanego oprogramowania pod względem informatycznym w zakresie możliwość jego instalacji i konfiguracji w ramach istniejącej infrastruktury informatycznej,

e)podstawowe czynności serwisowe związane z poprawnością pracy oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie Miasta,
 

f)instalacja i konfiguracja oprogramowania,

g)nadzór nad posiadanymi licencjami na oprogramowanie stosowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu Miasta,

h)prowadzenie ewidencji oprogramowania wdrożonego w Urzędzie Miasta.

8. Serwisowanie sprzętu informatycznego, a w szczególności:

a)określanie potrzeb zakupu sprzętu komputerowego dla zastosowań serwerowych i ogólnego przeznaczenia,

b)określanie potrzeb zakupu sprzętu komputerowego dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w porozumieniu z zainteresowanymi komórkami,

c)tworzenie specyfikacji technicznej zakupowanego sprzętu komputerowego,

d)ocena nadsyłanych przez firmy ofert proponowanego sprzętu komputerowego,

e)diagnostyka poprawności działania sprzętu komputerowego pracującego w Urzędzie Miasta ,

f)przeprowadzanie czynności serwisowych związanych z naprawą sprzętu komputerowego pracującego w Urzędzie Miasta,

g)instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego,

h)wykonywanie zleceń i egzekucji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

9. Nadzór nad systemami zabezpieczającymi nieuprawniony dostęp do strefy przetwarzania danych na obszarze serwerowni.

10. Nadzór nad systemami zabezpieczającymi przed złośliwym oprogramowaniem (systemy antywirusowe).

11. Nadzór nad systemami detekcji włamań do sieci Urzędu Miasta.

12. Podnoszenie poziomu zabezpieczeń sieci informatycznej Urzędu Miasta.

13. Przygotowywanie analiz, pism i sprawozdań z zakresu spraw informatycznych prowadzonych przez Biuro Informatyków.

14. Przeprowadzanie doraźnych, wstępnych szkoleń odnośnie podstaw obsługi komputera oraz oprogramowania (w tym m.in. oprogramowania XML).

15. Koordynacja projektów IT realizowanych w ramach Urzędu Miasta.

16. Określanie polityki Gminy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (inicjowanie, wspieranie procesów zmierzających do budowy miejskich sieci szkieletowych, szerokopasmowego dostępu do internetu itp.).

17. Gospodarowanie i prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz bazy danych.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Jan Bajorek
Data publikacji:30.04.2004 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.01.2012
Informację aktualizował:Admin Admin
Data aktualizacji:02.12.2016 10:37