Aneks nr 1 z dnia 7 grudnia 2012
do Regulaminu Pracy
Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie

Z dniem 22 grudnia 2012 r. w Regulaminie Pracy Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie

 wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 § 26 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Usprawiedliwienia nieobecności w pracy i spóźnień do pracy oraz udzielanie urlopów i zwolnień dokonuje dyrektor przedszkola w stosunku do kierownika gospodarczego i nauczycieli .W stosunku do pozostałych pracowników czynności tych dokonuje kierownik gospodarczy .

§ 52 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

Pracownikami wyznaczonymi do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników  i dzieci , a także do przeprowadzania próbnych ewakuacji  dla wszystkich użytkowników na terenie Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie są :

a)     W budynku na ulicy Dąbrowskiego 21a – Katarzyna Mordak , tel. kontaktowy 32 235 27 81

b)    W budynku na ulicy Ogana 2 – Aneta Michalak , tel. kontaktowy 32 235 27 83

 

 

 

 

   Niniejszą zmianę uzgodniono ze związkami zawodowymi

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Aneks nr 1 z dnia 7.12.2012 do Regulaminu Pracy MP7 w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Jaworska
Data publikacji:26.12.2012 12:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Misztalewska
Data na dokumencie:22.12.2012
Informację aktualizował:Wioletta Jaworska
Data aktualizacji:26.12.2012 12:47