Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty pod. od nieruch, pod. rolnego oraz pod. leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do 1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych na 2013r., 2014r. i 2015r.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty pod. od nieruch, pod. rolnego oraz pod. leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do 1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych na 2013r., 2014r. i 2015r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.01.2013
Data publikacji:08.01.2013 09:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.10.2016 12:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:10 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1/ZW Informacja o
zwolnieniach podatkowych - 2013r. i 2014r." na "IN-1/ZW
Informacja o zwolnieniach podatkowych - 2013r., 2014r. i
2015r."

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:10 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1/P Dane podatnika -
2013r. i 2014r." na "IN-1/P Dane podatnika - 2013r., 2014r.
i 2015r."

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:10 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1/G - Informacja o
gruntach - 2013r. i 2014r." na "IN-1/G - Informacja o
gruntach - 2013r., 2014r. i 2015r."

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:09 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1/B Informacja o
budynkach i obiektach budowlanych - 2013r. i 2014r." na
"IN-1/B Informacja o budynkach i obiektach budowlanych -
2013r., 2014r. i 2015r."

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:09 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1 Zgłoszenie o
dokonanie wymiaru/korekty podatku od nieruchomości, podatku
rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych
posiadających nieruchomość gruntową do 1ha fizycznego
lub przeliczeniowego gruntów rolnych - 2013r. i 2014r." na
"IN-1 Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych -
2013r., 2014r. i 2015r."

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:08 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta Informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:08Dokument został odzyskany. (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:22Dokument usunięto. (Aleksandra Polywka)
07.08.2015 10:47 Edycja dokumentu (Irena Dusza-Kuczmarska)
07.08.2015 10:10 Zmieniono tytuł załącznika z "KI-Fn-01-1 Karta
Informacyjna: Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość
gruntową do 1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - 2013r. i
2014r" na "KI-Fn-01-1 Karta Informacyjna: Zgłoszenie o
dokonanie wymiaru/korekty podatku od nieruchomości, podatku
rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych
posiadających nieruchomość gruntową do 1ha fiz. lub
przel. gruntów rolnych"

(Irena Dusza-Kuczmarska)
07.08.2015 10:09 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta Informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - 2013r. i 2014r"

(Irena Dusza-Kuczmarska)
07.08.2015 10:08 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta Informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - 2013r. i 2014r

(Irena Dusza-Kuczmarska)
07.08.2014 09:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
07.08.2014 09:11 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta Informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - 2013r. i 2014r"

(Aleksandra Polywka)
07.08.2014 09:11 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta Informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - 2013r. i 2014r.

(Aleksandra Polywka)
25.02.2014 12:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
25.02.2014 12:33 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta Informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - 2013r. i 2014r."

(Aleksandra Polywka)
25.02.2014 12:33 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta Informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - 2013r. i 2014r.

(Aleksandra Polywka)
14.02.2014 09:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.02.2014 09:47 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta Informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - 2013r. i 2014r."

(Aleksandra Polywka)
14.02.2014 09:47 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta Informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - 2013r. i 2014r.

(Aleksandra Polywka)
07.01.2014 10:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
07.01.2014 10:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
07.01.2014 10:01 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1/ZW Informacja o
zwolnieniach podatkowych - 2013r." na "IN-1/ZW Informacja o
zwolnieniach podatkowych - 2013r. i 2014r."

(Aleksandra Polywka)
07.01.2014 10:00 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1/P Dane podatnika -
2013r." na "IN-1/P Dane podatnika - 2013r. i 2014r."

(Aleksandra Polywka)
07.01.2014 10:00 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1/G - Informacja o
gruntach - 2013r." na "IN-1/G - Informacja o gruntach -
2013r. i 2014r."

(Aleksandra Polywka)
07.01.2014 10:00 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1/B Informacja o
budynkach i obiektach budowlanych - 2013r." na "IN-1/B
Informacja o budynkach i obiektach budowlanych - 2013r. i
2014r."

(Aleksandra Polywka)
07.01.2014 10:00 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1 Zgłoszenie o
dokonanie wymiaru/korekty podatku od nieruchomości, podatku
rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych
posiadających nieruchomość gruntową do 1ha fizycznego
lub przeliczeniowego gruntów rolnych - 2013r. i 2014r.l" na
"IN-1 Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych -
2013r. i 2014r."

(Aleksandra Polywka)
07.01.2014 09:59 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1 Zgłoszenie o
dokonanie wymiaru/korekty podatku od nieruchomości, podatku
rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych
posiadających nieruchomość gruntową do 1ha fizycznego
lub przeliczeniowego gruntów rolnych - 2013r." na "IN-1
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych -
2013r. i 2014r.l"

(Aleksandra Polywka)
07.01.2014 09:59 Zmieniono tytuł załącznika z "KI-Fn-01-1 Karta
Informacyjna: Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość
gruntową do 1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów
rolnych - 2013r." na "KI-Fn-01-1 Karta Informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - 2013r. i 2014r."

(Aleksandra Polywka)
08.01.2013 09:19 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Polywka)