Kontakt z Urzędem Miasta Knurów

KONTAKT:

 

Urząd Miasta Knurów

ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów

Centrala tel.(32) 339-22-66, 235-10-17, fax.(32) 235-15-21

e-mail: um@knurow.pl

 

Sekretariat Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta:

tel. (32) 235-21-21, (32) 339-22-06, fax. (32) 235-15-21

 

WYKAZ KOMOREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA KNURÓW:

 

1. ul. dr. Floriana Ogana 5

Komórka organizacyjna

Referat

Numer telefonu

Adres e-mail

Wydział Organizacyjny i Kadr

 

(32) 339-22-46

(32) 339-22-66

 

Referat Kadr

(32) 339-22-61

(32) 441-97-12

 

Wydział Budżetowy i Planowania

 

(32) 339-23-02

(32) 339-22-98

(32) 339-22-51

fb@knurow.pl

Wydział Finansów

 

(32) 339-22-85

(32) 339-22-88

(32) 339-22-91

(32) 441-97-17

fn@knurow.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska

 

(32) 339-22-12

(32) 339-22-15

fax (32) 339-22-16

gk@knurow.pl

Referat ds Ochrony Środowiska

(32) 339-22-99

Referat ds Odpadów Komunalnych

(32) 339-22-14

(32) 339-22-45

Wydział Inwestycji Miejskich

 

(32) 339-22-09

(32) 339-22-11

(32) 339-22-10

(32) 339-22-64

fax (32) 339-22-10

im@knurow.pl

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

 

(32) 339-22-28

(32) 339-22-24

(32) 339-22-26

(32) 339-22-08

(32) 339-22-07

(32) 339-22-23

gr@knurow.pl

Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej

 

(32) 339-22-70

(32) 339-22-68

(32) 339-22-72

(32) 339-23-13

sdg@knurow.pl

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 

(32) 339-22-74 (32) 339-22-77

(32) 339-22-76

so@knurow.pl

Referat Obsługi Ludności

(32) 339-22-81 (32) 339-22-79 (32) 339-22-76 (32) 339-22-78 (32) 339-22-47

Referat Zarządzania Kryzysowego

(32) 339-23-04 (32) 339-23-05

 

Wydział Zamówień Publicznych

 

(32) 339-23-08 (32) 339-23-10

(32) 339-23-06

zp@knurow.pl

Urząd Stanu Cywilnego

 

(32) 339-22-48

(32) 339-22-49

(32) 339-22-50

(32) 441-97-11

usc@knurow.pl

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 

(32) 339-22-73

(32) 441-97-14

 

Biuro Informatyków

 

(32) 339-22-40

(32) 339-22-95

bi@knurow.pl

Biuro ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

(32) 339-22-84

(32) 339-22-52

 

bwz@knurow.pl

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

 

(32) 339-22-57

iso@knurow.pl

Pełnomocnik ds. Wyborów

 

(32) 339-22-57

iso@knurow.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

(32) 339-22-76

 

Pełnomocnik ds. Inwentaryzacji

 

(32) 339-22-72

 

Inspektor Ochrony Danych

 

(32) 339-22-94

 

 

2. ul. Niepodległości 7

Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych

 

(32) 339-22-18

(32) 339-22-19

(32) 339-22-20

ua@knurow.pl

Referat Lokalowy

(32) 339-22-31 (32) 339-22-32

uarl@knurow.pl

Biuro Obsługi Rady Miasta

 

(32) 339-22-58

(32) 339-22-67

brm@knurow.pl

Radca Prawny

 

(32) 339-22-82

(32) 339-22-83

 

 

3. ul. Niepodległości 5

Straż Miejska

 

(32) 339-22-37

(32) 330-15-59

(32) 339-22-34

986 – bezpłatny z terenu Knurowa

sm@knurow.pl

Inspektor ds. BHP

 

(32) 339-22-25

 

 

4. ul. Ks. Alojzego Koziełka 2, pokój 5:

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia

 

(32) 339-23-11

pz@knurow.pl

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontakt z Urzędem Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2013 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż