KONTAKT:

 

Urząd Miasta Knurów

ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów

Centrala tel.(32) 339-22-66, 235-10-17, fax.(32) 235-15-21

e-mail: um@knurow.pl

 

Sekretariat Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta:

tel. (32) 235-21-21, (32) 339-22-06, fax. (32) 235-15-21

 

WYKAZ KOMOREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA KNURÓW:

 

1. ul. dr. Floriana Ogana 5

Komórka organizacyjna

Referat

Numer telefonu

Wydział Organizacyjny i Kadr

 

(32) 339-22-46

(32) 339-22-65

Referat Kadr

(32) 339-22-61

(32) 441-97-12

Wydział Budżetowy i Planowania

 

(32) 339-23-02

(32) 339-22-98

(32) 339-22-51

Wydział Finansów

 

(32) 339-22-85

(32) 339-22-88

(32) 339-22-91

(32) 441-97-17

Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska

 

(32) 339-22-12

(32) 339-22-13

(32) 339-22-15

fax (32) 339-22-16

Referat ds Ochrony Środowiska

(32) 339-22-99

Referat ds Odpadów Komunalnych

(32) 339-22-14

(32) 339-22-45

 

Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych

 

(32) 441-97-41

(32) 441-97-31

(32) 339-22-64

Referat ds. Inwestycji Miejskich

(32) 339-22-09

(32) 339-22-11

(32) 339-22-10

fax (32) 339-22-10

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

 

(32) 339-22-28

(32) 339-22-24

(32) 339-22-26

(32) 339-22-08

(32) 339-22-07

(32) 339-22-23

Wydział Świadczeń Socjalnych

i Działalności Gospodarczej

 

(32) 339-22-70

(32) 339-22-68

(32) 339-22-72

(32) 339-23-13

Wydział Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego

 

(32) 339-22-74

(32) 339-22-77

Referat Obsługi Ludności

(32) 339-22-81

(32) 339-22-79

(32) 339-22-76

(32) 339-22-78

(32) 339-22-47

Referat Zarządzania Kryzysowego

(32) 339-23-04

(32) 339-23-05

Wydział Zamówień Publicznych

 

(32) 339-23-08 (32) 339-23-10

(32) 339-23-06

Urząd Stanu Cywilnego

 

(32) 339-22-48

(32) 339-22-49

(32) 339-22-50

(32) 441-97-11

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 

(32) 339-22-73

(32) 441-97-14

Biuro Informatyków

 

(32) 339-22-40

(32) 339-22-95

Wydział ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

(32) 339-22-84

(32) 339-22-52

(32) 339-22-93

(32) 441-97-20

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

 

(32) 339-22-57

Pełnomocnik ds. Wyborów

 

(32) 339-22-57

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

(32) 339-22-76

Pełnomocnik ds. Inwentaryzacji

 

(32) 339-22-72

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji

 

(32) 339-22-95

Inspektor Ochrony Danych

 

(32) 339-22-94

2. ul. Niepodległości 7

Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych

 

(32) 339-22-19

(32) 339-22-18

(32) 339-22-20

 

Referat Lokalowy

(32) 339-22-31

(32) 339-22-32

Biuro Obsługi Rady Miasta

 

(32) 339-22-58

(32) 339-22-67

Radca Prawny

 

(32) 339-22-82

(32) 339-22-83

3. ul. Niepodległości 5

Straż Miejska

 

(32) 339-22-37

(32) 330-15-59

(32) 339-22-34

986 – bezpłatny z terenu Knurowa

Inspektor ds. BHP

 

(32) 339-22-25

4. ul. Ks. Alojzego Koziełka 2, pokój 5:

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia

 

(32) 339-23-12

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontakt z Urzędem Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Data publikacji:06.06.2013 10:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:19.07.2021 10:15