wersja do wydruku Beata Lubecka 28.10.2013 10:31

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  informujemy, że miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Knurów

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komuanlnych są:

 Komart sp. z o.o. Knurów ul. Szpitalna 7, adres instalacji  Knurów ul. Szybowa 44,

 Cofinco Poland sp. z o.o. Katowice ul. Graniczna 29, adres instalacji Jastrzebie-Zdrój ul. Dębina 36,

PUK EMPOL sp. z o.o. Tylmanowa os. Rzeka 133, adres instalacji Racibórz ul. Rybnicka 125

  • bioodpadów są:

Komart sp. z o.o. Knurów ul. Szpitalna 7, adres instalacji  Knurów ul. Szybowa 44,

Best-Eko Sp. z o.o. Żory ul. Gwarków 1, adres instalacji Rybnik  ul. Rycerska 101,

Z.G.O. sp. z o.o. Racibórz ul. Rybnicka 125, adres instalacji Racibórz ul. Rybnicka 125,

SEGO sp. zo.o. Rybnik ul. Oskara Kolberga 65, adres instalacji Rybnik ul. Oskara Kolberga 65

  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest

      Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Szybowej 44 w Knurowie zarządzane przez Komart sp. z o.o. 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Informację wytworzył:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2013 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż