Zakres działania

Samodzielne Stanowisko - Audytor Wewnętrzny

Alicja Jureczko - Wyżgolik - III p. pok. 301
       - telefon  ( 032 ) 339-22-73
       - adres : 44-190 Knurów ul. Ogana 5      

          e-mail: aw @ knurow.pl

Zasady funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny zakresem działania obejmuje wszystkie obszary działania Gminy Knurów.

W strukturze organizacyjnej Audytor Wewnętrzny podlega bezpośrednio Prezydentowi i jest fukcjonalnie niezależny od pozostałych wydziałów i komórek. Audytor jest niezależny w zakresie planowania pracy komórki, przeprowadzania audytu i składania sprawozdań z jego ustaleń. Ma zagwarantowany nieograniczony dostęp do wszelkich dokumentów, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, do wszystkich pracowników oraz wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia audytu.

Audyt obejmuje w szczególności:

  • obiektywną i niezależną ocenę kontroli zarządczej dotyczącą w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności
  • czynności doradcze

Audytor Wewnętrzny:

  • Opracowuje roczny plan audytu oparty na analizie ryzyka;
  • Przeprowadza zadania audytowe zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego, kodeksem etyki i regulaminem audytu wewnętrznego;
  • Prowadzi bieżące i stałe akta audytu;
  • Przygotowuje sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych a także roczne sprawozdania z realizacji planu,


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Alicja Jureczko-Wyżgolik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.02.2005 12:05