Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. „Przebudowa ul. Koziełka na odc. od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” - I Etap.....

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


GMINA KNURÓW, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, woj. śląskie, pow. gliwicki, tel. 32 235-10-17, fax 32 235-15-21 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” - I Etap, obejmujący przebudowę ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do rejonu budynku nr 99, na realizatora zamówienia wybrano:

Przedsiębiorstwo Remontów

Ulic i Mostów S.A.

ul. Nad Bytomką 1

44-100 Gliwice

cena ofertowa – 2.884.304,18 zł

Oferta ww. wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą (z najniższą ceną), przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII ust. 1 SIWZ nr ZP.271.2.4.2014 z dnia 13.02.2014r., tj. cena – 100 % i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Łączna punktacja


1

2

3

4

07

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.

ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice

cena ofertowa – 2.884.304,18 zł

100,00

100,00

04

Skanska S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

cena ofertowa – 3.063.691,44 zł

94,14

94,14

02

MOSTOSTAL Zabrze

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice

cena ofertowa – 3.183.240,00 zł

90,61

90,61

09

Konsorcjum firm:

Lider

Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski

ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik

Partner

Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania

Krzysztof Ogrodowski

ul. Turystyczna 1b, 44-207 Rybnik

Partner

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37A, 43-229 Ćwiklice

cena ofertowa – 3.618.872,46 zł

79,70

79,70

01

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

TRANSKOM” Robert Białdyga

Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Ujazd

cena ofertowa – 3.656.062,52 zł

78,89

78,89

06

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „M+” Sp. z o. o.

ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

cena ofertowa – 3.866.491,97 zł

74,60

74,60

08

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

cena ofertowa – 4.086.687,61 zł

70,58

70,58

05

HUCZ Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

cena ofertowa – 4.410.427,67 zł

65,40

65,40

03

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o. o.

ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śl.

cena ofertowa – 4.503.859,55 zł

64,04

64,04


 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty w postęp. pn. „Przebudowa ul. Koziełka na odc. od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” - I Etap.....
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Informację wytworzył:Grażyna Szweda
Data na dokumencie:17.03.2014
Data publikacji:17.03.2014 14:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż