Zadania realizowane w 2015 r.

(roboty budowlane)

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia*

Realizowane przez wydział

1.

Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolności i ul. Klasztornej w Knurowie oraz wzdłuż ulic bocznych ul. Wolności w Knurowie na odcinku od budynku nr 5 do budynku nr 43

17.11.2014

22.04.2015

IM

2.

Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od Dworcowej do ul. Jęczmiennej wraz z przebudową ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie

II Etap obejmujący przebudowę ul. Koziełka na odcinku od budynku nr 99 do skrzyżowania z ul. Jęczmienną wraz z przebudową skrzyżowania ul. Koziełka z ul. Jęczmienną i ul. Akacjową

07.04.2015

21.08.2015

IM

3.

Przebudowa ul. Słowackiego w Knurowie

28.04.2015

19.08.2015

IM

4.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleją Piastów do skrzyżowania z ul. Konopnickiej

15.05.2015

07.07.2015

IM

5.

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z modernizacją ww. budynku oraz dobudową windy i rekonstrukcją terenu w rejonie ww. budynku

15.06.2015

w toku

IM

6.

Uzupełnienie oświetlenia w mieście

Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego

02.07.2015

07.10.2015

IM

7.

Przebudowa ul. Chopina w Knurowie

29.07.2015

27.11.2015

IM

8.

Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie

Etap III, Etap V - część 2 i Etap VI

21.08.2015

09.12.2015

IM

9.

Przebudowa ul. Szymanowskiego w Knurowie

03.09.2015

27.11.2015

IM

10.

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej w Knurowie

Etap II (ODCINEK 1)

16.11.2015

18.12.2015

IM

11.

Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia w Knurowie

02.12.2015

w toku

IM

*Data rozpoczęcia – data przekazania placu budowy

**Data zakończenia – data odbioru końcowego

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania realizowane w 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Stachowski
Data publikacji:05.01.2015 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wojciech Stachowski
Data aktualizacji:20.06.2017 10:13