Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XXXI/430/2005 z dnia 20/01/2005r.w sprawie przyjęcia »Strategii Rozwoju Gminy Miasta Knurów«

Uchwała Nr XXXI/430/2005
Rady Miasta Knurów
z dnia 20/01/2005r.

w sprawie przyjęcia »Strategii Rozwoju Gminy Miasta Knurów«


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1

»Strategię rozwoju Gminy Miasta Knurów« w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

»Strategia rozwoju Gminy Miasta Knurów« zawiera:
Część I. Diagnozę społeczno – gospodarczą,
Część II. Założenia programowo – strategiczne.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 


Przewodniczący Rady
dr n. med. Tomasz REGINEK

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XXXI/430/2005 z dnia 20/01/2005r.w sprawie przyjęcia »Strategii Rozwoju Gminy Miasta Knurów«
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Sławomir Biegun-brak uprawn.
Informację wytworzył:Krystyna Kostelecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2005 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż