Uchwała Nr XXXII/444/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17/02/2005r.w sprawie przyjęcia »Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Knurów na lata 2005÷2015 «

Uchwała Nr XXXII/444/2005
Rady Miasta Knurów 
z dnia 17/02/2005r.
w sprawie przyjęcia »Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Knurów  na lata 2005÷2015 «


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 


Rada Miasta Knurów
uchwala:


§ 1

»Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Miasta Knurów na lata 2005÷2015« w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

»Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Miasta Knurów na lata 2005÷2015 « określa zadania dotyczące inwestycji, modernizacji i zakupów inwestycyjnych, planowane na okres jedenastu lat do realizacji przez gminę,  jednostki budżetowe i podmioty z udziałem gminy.

§ 3

»Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Miasta Knurów na lata 2005÷2015« jest podstawą do opracowa-nia projektów budżetów Gminy Knurów w zakresie wydatków na kolejne lata budżetowe.

§ 4

Prezydent Miasta Knurów jest upoważniony do realizacji prac przygotowawczych dla zadań zawartych w »Wieloletnim Planie Inwestycyjny Miasta Knurów na lata 2005÷2015« .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący Rady
dr n. med. Tomasz REGINEK 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uchwała uchylona Uchwałą Nr  VI/40/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2006r.

 

Załączniki

  • WPI (zip 66.48 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXII/444/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17/02/2005r.w sprawie przyjęcia »Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Knurów na lata 2005÷2015 «
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Sławomir Biegun-brak uprawn.
Informację wytworzył:Krystyna Kostelecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2005 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż