wersja do wydruku Martyna Bąk 13.08.2015 10:39

Zakres działania Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji

 

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji (PB) - Andrzej Reszka

ul. dr. Floriana Ogana 5 44-190 Knurów, pokój 302

Telefon - 32/ 441 97 26

 

Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

1) podejmowanie działań podnoszących bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta w obszarze wymagań technicznych;

2) wprowadzenie i uaktualnianie procedury reagowania na incydenty, określającej zasady i formy zgłaszania wystąpienia incydentu przez pracowników;

3) przygotowanie planów przywracania ciągłości działania w stosunku do jawnych systemów IT oraz późniejsza coroczna aktualizacja;

4)przeprowadzanie szkoleń dla nowo przyjętych pracowników, stażystów i praktykantów oraz okresowych szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;

5) współpraca z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz z właściwym Rządowym Zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;

6) nadzór nad bezpieczeństwem informacji m. in. poprzez:

a)politykę bezpieczeństwa określającą cele bezpieczeństwa informacji i planowanie ich osiągnięcia,

b) zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa informacji;

c) szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji,

d) postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji;

7) ocena wyników działań na rzecz bezpieczeństwa informacji oraz skuteczności systemu zarządzania informacji;

8) przeprowadzanie audytu wewnętrznego, w tym audytowanie w zakresie bezpieczeństwa informacji wdrożonych systemów informatycznych m.in. Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP), programu księgowo – finansowego KSAT 2000i, aplikacji Źródło i innych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Knurów;

9) przedstawianie co najmniej raz w roku Prezydentowi Miasta wyników działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

10) wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ewentualne podejmowanie działań korygujących;

11) nadzorowanie funkcjonowania wdrożonego Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej;

12) inicjowanie, wdrażanie i koordynowanie nowych rozwiązań informatycznych wspierających pracę Urzędu.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Martyna Bąk
Informację wytworzył:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2015 10:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż