Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Knurów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdza nieważność uchwały:

w części E5 punktu 48 oraz części F punktów 3, 4 i 5 załacznika nr 1,

załączników DOŚ-z3 i DOŚ-z4

oraz

w części G punktu 51 załacznika nr 1 w zakresie oświadczenia o treści "Jestem świadom odpowiedzialności wynikającej z przepisów Kodeksu karnego - skarbowego za nie zgłoszenie danych mogących mieć wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego, jego wysokość, bądź podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym"

 

 

UCHWAŁA UCHYLONA
na podstawie Uchwały nr XIX/246/2020 z dnia 08.01.2020 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Knurów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Marciniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:03.09.2015
Data publikacji:09.09.2015 15:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż