wersja do wydruku Beata Lubecka 29.09.2015 08:04

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana terminu składania deklaracji

Ważna informacja dla mieszkańców w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Od 6 września zmienia się termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek  złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
  2. W przypadku zmniejszenia wysokości zobowiązania, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji za okres wsteczny za wyjątkiem następujących przypadków:
  • złoży deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana,
  •  w związku ze śmiercią mieszkańca   złoży  deklarację  w terminie do 6 miesięcy od  dnia tego zdarzenia.

Kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2015 08:04