Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Knurów w partnerstwie z Powiatem Gliwickim projektu pn.: „Nowy start w lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9, „Włączenie społeczne” Działania 9.1 „Aktywna integracja” Poddziałania 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” - projekty pozakonkursowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marta Mastalska
Data publikacji:13.11.2015 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Cisek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marta Mastalska
Data aktualizacji:13.11.2015 11:14