Biuro Obsługi Rady Miasta

 

 Nazwa:

 Biuro Rady
 Symbol:  BRM

Adres:

ul. Niepodległości 7
44-190 Knurów

tel.(32) 339-22-58
tel.(32) 339-22-67

e-mail: brm@knurow.pl

wiolettam@knurow.eu

martam@knurow.eu

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30

środa: 7.30 - 17.30

piątek: 7.30 – 13.30

 

   
Kierownik: Wioletta Marciniak
   
   

Do zadań Biura należy:

 1. W zakresie obsługi Rady Miasta
  • obsługa organizacyjna i techniczna sesji
  • opracowywanie projektów porządku sesji
  • sporządzanie i ewidencjonowanie protokołów z sesji Rady Miasta
  • prowadzenie rejestru uchwał podjętych przez Radę Miasta oraz zbioru przepisów gminnych
  • przekazywanie uchwał podjętych przez Radę Miasta do Prezydenta, Wojewody, RIO
  • prowadzenie ewidencji rozstrzygnięć organów nadzorczych dotyczących uchwał podjętych przez Radę Miasta
  • prowadzenie spraw związanych z ustawą o zamówieniach publicznych
  • przygotowywanie materiałów do zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu
  • zamieszczanie w BIP-ie informacji dotyczących działalności Rady Miasta
 2. W zakresie obsługi Przewodniczącego Rady Miasta
  • ewidencja korespondencji wpływającej do Przewodniczącego Rady
  • sporządzanie informacji dla mediów i zakładów pracy
 3. W zakresie obsługi komisji Rady Miasta
  • obsługa organizacyjna i techniczna komisji
  • doradztwo i pomoc merytoryczna komisjom
  • prowadzenie ewidencji komisji stałych i doraźnych Rady Miasta
  • prowadzenie ewidencji protokołów komisji stałych i doraźnych Rady Miasta
  • prowadzenie rejestru oraz zbioru wniosków i opinii komisji
  • przekazywanie do Prezydenta wniosków i opinii z posiedzeń komisji Rady
 4. W zakresie działalności radnych
  • ewidencja interpelacji i wniosków zgłaszanych przez radnych oraz przekazywanie ich do Prezydenta Miasta
  • ewidencja wniosków i uwag zgłaszanych na dyżurach i spotkaniach radnych z mieszkańcami oraz przekazywanie ich do Prezydenta Miasta
  • prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji radnego
  • dostarczanie radnym materiałów umożliwiających aktywne uczestnictwo w posiedzeniach komisji i sesjach.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Marciniak
Data publikacji:07.05.2004 12:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Marciniak
Data aktualizacji:05.04.2019 10:50