Zadania realizowane w 2016 r.

(roboty budowlane)

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia*

Realizowane przez wydział

1.

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z modernizacją ww. budynku oraz dobudową windy i rekonstrukcją terenu w rejonie ww. budynku

15.06.2015

w toku

IM

2.

Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia w Knurowie

02.12.2015

08.08.2016

IM

3.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Niepodległości z ul. Wilsona w Knurowie

14.01.2016

15.04.2016

IM

4.

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 na cele archiwum zakładowego oraz pomieszczeń gospodarczych

21.03.2016

21.07.2016

IM

5.

Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie

II Etap

16.05.2016

Umowa z Wykonawcą robót została rozwiązana w dniu 02.09.2016 r.

IM

6.

Przebudowa ul. Paderewskiego w Knurowie

17.06.2016

04.11.2016

IM

7.

Przebudowa ul. Stokrotki w Knurowie

20.06.2016

w toku

IM

8.

Przebudowa ul. Wolności w Knurowie

Przebudowa ul. Wolności na odcinku od posesji nr 53 do skrzyżowania z ul. Jęczmienną

04.07.2016

w toku

IM

9.

Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną i ul. 1 Maja

08.07.2016

13.10.2016

IM

10.

Przebudowa oświetlenia ul. Pocztowej

26.07.2016

14.10.2016

IM

11.

Budowa miejsc postojowych na terenie miasta

Budowa miejsc postojowych w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Knurowie

26.09.2016

10.11.2016

IM

12.

Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie

II Etap – roboty zabezpieczające, związane z przerwaniem realizacji zadania

28.09.2016

21.10.2016

IM

13.

Budowa oświetlenia wzdłuż ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie

15.11.2016

14.12.2016

IM

14.

Doposażenie placu zabaw w parku NOT w Szczygłowicach wraz z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi

28.11.2016

w toku

IM

*Data rozpoczęcia – data przekazania placu budowy

**Data zakończenia – data odbioru końcowego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania realizowane w 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Stachowski
Data publikacji:05.01.2016 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.01.2016
Informację aktualizował:Wojciech Stachowski
Data aktualizacji:20.06.2017 10:13