Wniosek o dokonanie wymiaru/korekty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową - obowiązuje w okresie: 2018r. - 30.06.2019r.

"Usługa

Wniosek o dokonanie wymiaru/korekty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową

świadczona przez

Wydział Finansów

w formie Karty Informacyjnej"

 

UWAGA!

Stosownie do treści art.4, art.6, art.19 i art.54 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018r., poz.2244), od dnia 1 lipca 2019r. wzory formularzy dla celów opodatkowania podatkiem: od nieruchomości, rolnym i leśnym, określa w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią art.37 w/w ustawy z dnia 9 listopada 2018r., do składania informacji i deklaracji na podatek: od nieruchomości, rolny i leśny, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r., stosuje się formularze obowiązujące w poszczególnych gminach do dnia 30.06.2019r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o dokonanie wymiaru/korekty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową - obowiązuje w okresie: 2018r. - 30.06.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.01.2018
Data publikacji:12.01.2016 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.06.2019 12:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:45 Zmieniono tytuł załącznika z "BOB Informacja o budynkach
i obiektach budowlanych na 2018r. i 2019r." na "BOB
Informacja o budynkach i obiektach budowlanych - obowiązuje
w okresie: 2018r. - 30.06.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:45 Zmieniono tytuł załącznika z "GR Informacja o gruntach na
2018r. i 2019r." na "GR Informacja o gruntach - obowiązuje
w okresie: 2018r. - 30.06.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:45 Zmieniono tytuł załącznika z "DP Dane podatnika na 2018r.
i 2019r." na "DP Dane podatnika - obowiązuje w okresie:
2018r. - 30.06.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:44 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1 Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość
gruntową na 2018r. i 2019r." na "IN-1 Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość
gruntową - obowiązuje w okresie: 2018r. - 30.06.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:06 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1 Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość
gruntową" na "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową na
2018r. i 2019r."

(Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:06 Zmieniono tytuł załącznika z "BOB Informacja o budynkach
i obiektach budowlanych na 2018r." na "BOB Informacja o
budynkach i obiektach budowlanych na 2018r. i 2019r."

(Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:05 Zmieniono tytuł załącznika z "GR Informacja o gruntach na
2018r." na "GR Informacja o gruntach na 2018r. i 2019r."

(Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:05 Zmieniono tytuł załącznika z "DP Dane podatnika na
2018r." na "DP Dane podatnika na 2018r. i 2019r."

(Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:05 Zmieniono tytuł załącznika z "KI-Fn-01-1 Karta
informacyjna: Wniosek o dokonanie wymiaru/korekty wymiaru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość
gruntową na 2018r." na "KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Wniosek o dokonanie wymiaru/korekty wymiaru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową na
2018r. i 2019r."

(Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
25.05.2018 09:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
25.05.2018 09:31 Dodano załącznik "Ochrona danych osobowych"
(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:46 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:46 Zmieniono tytuł załącznika z "KI-Fn-01-1 Karta
informacyjna: Wniosek o dokonanie wymiaru/korekty wymiaru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość
gruntową." na "KI-Fn-01-1 Karta informacyjna: Wniosek o
dokonanie wymiaru/korekty wymiaru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych
posiadających nieruchomość gruntową na 2018r."

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:45 Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową"

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:45 Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:45 Dodano załącznik "BOB Informacja o budynkach i obiektach
budowlanych na 2018r."

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:45 Usunięto załącznik BOB Informacja o budynkach i obiektach
budowlanych na 2018r.

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:44 Dodano załącznik "GR Informacja o gruntach na 2018r."
(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:44 Usunięto załącznik GR Informacja o gruntach na 2018r.
(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:44 Dodano załącznik "DP Dane podatnika na 2018r."
(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:44 Usunięto załącznik DP Dane podatnika na 2018r.
(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:44 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta informacyjna: Wniosek o
dokonanie wymiaru/korekty wymiaru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych
posiadających nieruchomość gruntową."

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:43 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty wymiaru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 10:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:48 Dodano załącznik "BOB Informacja o budynkach i obiektach
budowlanych na 2018r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:48 Dodano załącznik "GR Informacja o gruntach na 2018r."
(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:48 Dodano załącznik "DP Dane podatnika na 2018r."
(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:48 Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową"

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:45 Usunięto załącznik GR - Informacja o gruntach.
(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:45 Usunięto załącznik BOB - Informacja o budynkach i
obiektach budowlanych.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:45 Usunięto załącznik DP - Dane podatnika
(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:45 Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:06 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty wymiaru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych."

(Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:05 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty wymiaru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:21 Dodano załącznik "GR - Informacja o gruntach."
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:21 Dodano załącznik "BOB - Informacja o budynkach i obiektach
budowlanych."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:21 Dodano załącznik "DP - Dane podatnika"
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:21 Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:21 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty wymiaru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:18 Usunięto załącznik IN-1/B Informacja o budynkach i
obiektach budowlanych

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:18 Usunięto załącznik IN-1/ZW Informacja o zwolnieniach
podatkowych

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:18 Usunięto załącznik IN-1/G Informacja o gruntach
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:17 Usunięto załącznik IN-1/P Dane podatnika
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:17 Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:17 Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-Fn-01-1
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych

(Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:16 Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-Fn-01-1
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych"

(Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:16 Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-Fn-01-1
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych

(Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:39Dokument został odzyskany. (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:38Dokument usunięto. (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:28Dokument został odzyskany. (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:22Dokument usunięto. (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:53 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Polywka)