Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.

"Usługa

Deklaracja na podatek rolny osób prawnych

świadczona przez

Wydział Finansów

w formie Karty Informacyjnej"

 

UWAGA!

Stosownie do treści art.4 oraz art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018r,. poz.2244), od dnia 1 lipca 2019r. wzory formularzy deklaracji na podatek rolny określa, w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2019r. na terenie Polski, dla celów podatku rolnego obowiązują wzory formularzy, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r., poz.1105).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią art.37 w/w ustawy z dnia 9 listopada 2018r., do składania informacji i deklaracji na podatek rolny, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r., stosuje się formularze obowiązujące w poszczególnych gminach do dnia 30.06.2019r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.01.2018
Data publikacji:12.01.2016 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.01.2020 10:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
21.01.2020 10:42 Usunięto załącznik ZDR-2 Załącznik do deklaracji na
podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania - do wypełnienia
elektronicznie- na 2020r.

(Aleksandra Polywka)
21.01.2020 10:42 Usunięto załącznik ZDR-1 Załącznik do deklaracji na
podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu - do wypełnienia
elektronicznie - na 2020r.

(Aleksandra Polywka)
21.01.2020 10:42 Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja na podatek rolny -do
wypełnienia elektronicznie - na 2020r.

(Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:34 Dodano załącznik "ZDR-2 Załącznik do deklaracji na
podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania - do wypełnienia
elektronicznie- na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:34 Dodano załącznik "ZDR-1 Załącznik do deklaracji na
podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu - do wypełnienia
elektronicznie - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:34 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny -do
wypełnienia elektronicznie - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:37 Zmieniono tytuł załącznika z "ZDR-2 Załącznik do
deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach
opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - obowiązuje od
dnia 01.07.2019r." na "ZDR-2 Załącznik do deklaracji na
podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:37 Zmieniono tytuł załącznika z "ZDR-1 Załącznik do
deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach
opodatkowania podlegających opodatkowaniu - obowiązuje od
dnia 01.07.2019r." na "ZDR-1 Załącznik do deklaracji na
podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:37 Zmieniono tytuł załącznika z "DR-1 Deklaracja na podatek
rolny - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "DR-1
Deklaracja na podatek rolny - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:37 Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja na podatek rolny osób
prawnych- obowiązuje w okresie: 2018r. - 30.06.2019r.

(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:30 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:30 Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:32 Dodano załącznik "ZDR-2 Załącznik do deklaracji na
podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania - obowiązuje od dnia
01.07.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:32 Dodano załącznik "ZDR-1 Załącznik do deklaracji na
podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu - obowiązuje od dnia
01.07.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:32 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny -
obowiązuje od dnia 01.07.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:30 Zmieniono tytuł załącznika z "DR-1 Deklaracja na podatek
rolny osób prawnych- obowiązuje w okresie 2018r. -
30.06.2019r." na "DR-1 Deklaracja na podatek rolny osób
prawnych- obowiązuje w okresie: 2018r. - 30.06.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "DR-1 Deklaracja na podatek rolny osób
prawnych na 2018r." na "DR-1 Deklaracja na podatek rolny
osób prawnych- obowiązuje w okresie 2018r. - 30.06.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
25.05.2018 09:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
25.05.2018 09:30 Dodano załącznik "Ochrona danych osobowych"
(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:42 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny osób
prawnych na 2018r."

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:42 Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja na podatek rolny osób
prawnych na 2018r.

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:42 Dodano załącznik "KI-Fn-03-2 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych."

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:42 Usunięto załącznik KI-Fn-03-2 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:51 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny osób
prawnych na 2018r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:50 Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja na podatek rolny.
(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:10 Dodano załącznik "KI-Fn-03-2 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych."

(Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:10 Usunięto załącznik KI-Fn-03-2 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:01 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny."
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:01 Dodano załącznik "KI-Fn-03-2 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:00 Usunięto załącznik DR-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku rolnym

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:00 Usunięto załącznik DR-1/A Dane o gruntach rolnych
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:00 Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja na podatek rolny
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:00 Usunięto załącznik Karta informacyjna Ki-Fn-03-2
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:08 Dodano załącznik "Karta informacyjna Ki-Fn-03-2 Deklaracja
na podatek rolny osób prawnych"

(Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:07 Usunięto załącznik Karta informacyjna Ki-Fn-03-2
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych

(Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:29Dokument został odzyskany. (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:23Dokument usunięto. (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 14:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 14:20 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Polywka)