"Usługa

Deklaracja na podatek leśny osób prawnych

świadczona przez

Wydział Finansów

w formie Karty Informacyjnej"

 

UWAGA!

Stosownie do treści art.19 oraz art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018r,. poz.2244), od dnia 1 lipca 2019r. wzory formularzy deklaracji na podatek leśny określa, w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2019r. na terenie Polski, dla celów podatku leśnego obowiązują wzory formularzy, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r., poz.1126).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią art.37 w/w ustawy z dnia 9 listopada 2018r., do składania informacji i deklaracji na podatek leśny, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r., stosuje się formularze obowiązujące w poszczególnych gminach do dnia 30.06.2019r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - obowiązuje od 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Data publikacji:12.01.2016 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.01.2018
Informację aktualizował:Aleksandra Polywka
Data aktualizacji:Brak