Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.

"Usługa

Deklaracja na podatek leśny osób prawnych

świadczona przez

Wydział Finansów

w formie Karty Informacyjnej"

 

UWAGA!

Stosownie do treści art.19 oraz art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018r,. poz.2244), od dnia 1 lipca 2019r. wzory formularzy deklaracji na podatek leśny określa, w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2019r. na terenie Polski, dla celów podatku leśnego obowiązują wzory formularzy, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r., poz.1126).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią art.37 w/w ustawy z dnia 9 listopada 2018r., do składania informacji i deklaracji na podatek leśny, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r., stosuje się formularze obowiązujące w poszczególnych gminach do dnia 30.06.2019r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.01.2018
Data publikacji:12.01.2016 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.01.2020 10:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
21.01.2020 10:42 Usunięto załącznik ZDL-2 Załącznik do deklaracji na
podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania - do wypełnienia elektronicznie
- na 2020r.

(Aleksandra Polywka)
21.01.2020 10:42 Usunięto załącznik ZDL-1 Załącznik do deklaracji na
podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu - do wypełnienia
elektronicznie - na 2020r.

(Aleksandra Polywka)
21.01.2020 10:42 Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny -do
wypełnienia elektronicznie- na 2020r.

(Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:32 Dodano załącznik "ZDL-2 Załącznik do deklaracji na
podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania - do wypełnienia elektronicznie
- na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:32 Dodano załącznik "ZDL-1 Załącznik do deklaracji na
podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu - do wypełnienia
elektronicznie - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:32 Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny -do
wypełnienia elektronicznie- na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:30 Zmieniono tytuł załącznika z "DL-1 Deklarajca na podatek
leśny - obowiązuje w 2020r." na "DL-1 Deklaracja na
podatek leśny - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:33 Zmieniono tytuł załącznika z "ZDL-2 Załącznik do
deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach
opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - od dnia
01.07.2019r." na "ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek
leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z
opodatkowania - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:33 Zmieniono tytuł załącznika z "ZDL-1 Załącznik do
deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach
opodatkowania podlegających opodatkowaniu - od
01.07.2019r." na "ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek
leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:33 Zmieniono tytuł załącznika z "DL-1 Deklarajca na podatek
leśny - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "DL-1
Deklarajca na podatek leśny - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:32 Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny
osób prawnych obowiązująca do dnia 30.06.2019r.

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:27 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:27 Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:17 Zmieniono tytuł załącznika z "ZDL-2 Załącznik do
deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach
opodatkowania zwolnionych z opodatkowania." na "ZDL-2
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o
przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - od
dnia 01.07.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek
leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu." na "ZDL-1 Załącznik do deklaracji na
podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu - od 01.07.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:16 Dodano załącznik "ZDL-2 Załącznik do deklaracji na
podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:16 Dodano załącznik "ZDL-1 Załącznik do deklaracji na
podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 11:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 11:50 Dodano załącznik "DL-1 Deklarajca na podatek leśny -
obowiązuje od dnia 01.07.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 11:49 Zmieniono tytuł załącznika z "DL-1 Deklaracja na podatek
leśny osób prawnych na 2018r." na "DL-1 Deklaracja na
podatek leśny osób prawnych obowiązująca do dnia
30.06.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 11:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
25.05.2018 09:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
25.05.2018 09:29 Dodano załącznik "Ochrona danych osobowych"
(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:41 Dodano załącznik "KI-Fn-03-3 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych."

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:39 Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny osób
prawnych na 2018r."

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:39 Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny
osób prawnych na 2018r.

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:39 Usunięto załącznik KI-Fn-03-3 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:52 Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny osób
prawnych na 2018r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:52 Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny.
(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:11 Dodano załącznik "KI-Fn-03-3 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych."

(Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:11 Usunięto załącznik KI-Fn-03-3 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:03 Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny."
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:03 Dodano załącznik "KI-Fn-03-3 Karta informacyjna:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:02 Usunięto załącznik DL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku leśnym

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:02 Usunięto załącznik DL-1/A Dane o gruntach leśnych
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:02 Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:02 Usunięto załącznik Karta Informacyjna Ki-Fn-03-3
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2016r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 14:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:06 Dodano załącznik "Karta Informacyjna Ki-Fn-03-3 Deklaracja
na podatek leśny osób prawnych - na 2016r."

(Aleksandra Polywka)
14.07.2016 11:06 Usunięto załącznik Karta Informacyjna Ki-Fn-03-3
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2016r.

(Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:29Dokument został odzyskany. (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:23Dokument usunięto. (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 14:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 14:22 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Polywka)