Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Stokrotki w Knurowie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

GMINA KNURÓW, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, woj. śląskie, pow. gliwicki, tel. 32 235-10-17, fax 32 235-15-21 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Stokrotki w Knurowie”, na realizatora zamówienia wybrano:

ZISCO Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Zjednoczenia 11

43-250 Pawłowice

cena ofertowa – 1.590.513,00 zł

termin zakończenia – 21 tygodni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII ust. 1 SIWZ nr ZP.271.2.21.2016 z dnia 29.03.2016r., tj.:

1) cena – 95 %,

2) termin zakończenia – 5 %

i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Liczba uzyskanych punktów w kryterium TERMIN ZAKOŃCZENIA

Łączna punktacja

1

2

3

4

5

6

 1.  

04

ZISCO Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Zjednoczenia 11, 43-250 Pawłowice

cena ofertowa – 1.590.513,00 zł

termin zakończenia – 21 tygodni

95,00

5,00

100,00

 1.  

09

Skanska S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

cena ofertowa – 1.694.777,01 zł

termin zakończenia - 21 tygodni

89,16

5,00

94,16

 1.  

07

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.

ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice

cena ofertowa – 1.807.979,63 zł

termin zakończenia – 21 tygodni

83,57

5,00

88,57

 1.  

10

Zakład Usług Budowlanych MARBUD

Mariusz Ogrodowski

ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik

cena ofertowa – 1.836.763,66 zł

termin zakończenia – 21 tygodni

82,26

5,00

87,26

 1.  

01

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice

cena ofertowa – 1.844.987,75 zł

termin zakończenia – 21 tygodni

Wykonawca niepodlegający ocenie - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

 1.  

02

Konsorcjum:

Lider: Firma Budowlana D-ART

Damian Ogrodowski

ul. Tulipanowa 38, 44-264 Jankowice

Partner: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych

INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska

ul. Tulipanowa 38, 44-264 Jankowice

cena ofertowa – 2.003.649,66 zł

termin zakończenia – 21 tygodni

 

 

Wykonawca niepodlegający ocenie - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

 1.  

03

EUROTECH Sp. z o. o.

ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze

cena ofertowa – 1.851.695,00 zł

termin zakończenia – 21 tygodni

Wykonawca niepodlegający ocenie - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

 1.  

05

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo

Handlowe HYDROBUD Sp. z o. o.

ul. Inwalidzka 18, 41-506 Chorzów

cena ofertowa – 2.105.291,69 zł

termin zakończenia – 25 tygodni

Wykonawca niepodlegający ocenie - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

 1.  

06

Firma Usługowo - Budowlana

FIL-BUD Zbigniew Ziarkowski

ul. Załęska 37/38, 40-572 Katowice

cena ofertowa – 1.765.443,78 zł

termin zakończenia – 21 tygodni

Wykonawca niepodlegający ocenie - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

 1.  

08

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „M+”

Sp. z o. o.

ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn – Koźle

cena ofertowa – 1.933.484,59 zł

termin zakończenia – 21 tygodni

Wykonawca niepodlegający ocenie - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

 1.  

11

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

cena ofertowa – 1.864.775,27 zł

termin zakończenia – 21 tygodni

Wykonawca niepodlegający ocenie - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zwierzyńska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Stokrotki w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:24.05.2016
Data publikacji:25.05.2016 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż