Wnioski o nadanie medali "za długoletnie pożycie małżeńskie"

Wnioski o nadanie medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie"

Na uroczystości zapraszane są również pary obchodzące: 50, 55, 60-lecie pożycia małżeńskiego.

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 475 z późn. zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 227, poz. 2743 z późn. zm.).

Termin załatwienia

Wręczenie medali następuje po ich otrzymaniu podczas najbliższej uroczystości.

Należy podkreślić, że decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej o przyznaniu odznaczenia jest uznaniowa i w przypadku odmowy jego przyznania (np.w stosunku do osób karanych) nie przysługuje tryb odwoławczy.


Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela:

  • zgłoszenie 50-tej Rocznicy Ślubu w USC Knurów, ul.Ogana 5, pok.nr 5 (nie dot. osób, które zawierały ślub w Knurowie i są nadal mieszkańcami Knurowa). 
  • uczestnictwo w uroczystości organizowanej przez USC Knurów w oparciu o uzyskane zaproszenie. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wnioski o nadanie medali "za długoletnie pożycie małżeńskie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Joanna Bednarek
Informację wytworzył:Barbara Bismor
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2016 15:14