Księgi akt stanu cywilnego i akta zbiorowe

Księgi stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Knurowie posiada  księgi:

  • urodzeń,
  • małżeństw,
  • zgonów

Najstarsze księgi stanu cywilnego oraz księgi założone podczas II wojny światowej sporządzone są w języku niemieckim, pozostałe w języku polskim.

Akta zbiorowe

są to zbiory dokumentów (np. odpisy akt z innych USC, orzeczenia i postanowienia sądowe, decyzje administracyjne itp.), które stanowiły podstawę sporządzenia aktu urodzenia, małżeństwa, czy zgonu w księgach Knurowskiego USC.

Tut. USC posiada akta zbiorowe od 1950 roku do chwili obecnej.

Sposób udostępnienia

Za zezwoleniem kierownika można udostępnić w pomieszczeniach USC upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych (w celu przeglądania ).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Księgi akt stanu cywilnego i akta zbiorowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Joanna Bednarek
Informację wytworzył:Barbara Bismor
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2016 16:41