Rejestr aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów

Rejestry aktów

 • urodzeń,
 • małżeństw,
 • zgonów.

Urząd Stanu Cywilnego w Knurowie posiada rejestry, inaczej skorowidze alfabetyczne do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów:

 • od 1891 roku do chwili obecnej.

W związku z wprowadzeniem w 1993 roku w USC Knurów komputerowego systemu ewidencji akt stanu cywilnego obok dotychczas ręcznie prowadzonych rejestrów pojawiły się komputerowe skorowidze alfabetyczne dla wszystkich nowopowstających aktów, a także systematycznie uzupełniono (utworzono) skorowidze akt wcześniejszych sprzed 1993roku.

Obecnie USC Knurów posiada skorowidze komputerowe

 • akt urodzenia 
 • akt małżeństwa 
 • akt zgonów

Zasada funkcjonowania rejestrów ręcznych opiera się na tym, że każdej księdze urodzeń, małżeństw, czy zgonów odpowiada rocznikowo rejestr aktów ułożony alfabetycznie według nazwisk osób, których akty dotyczą zgodnie z kolejnością ich sporządzenia.


Istnieje możliwość skorzystania z rejestru ręcznego/ komputerowego tj. odszukania danego aktu w ramach godzin pracy USC:

Dyżury    

poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek  
od godz. 7.30 do godz. 15.30
środa    
od godz. 7.30 do godz. 17.30  
czwartek  
od godz. 7.30 do godz. 15.30   
piątek od godz.7.30  do godz. 13.30

Rejestr decyzji wydawanych w Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego Knurów prowadzi rejestr decyzji wydawanych w zakresie spraw prowadzonych przez usc:

 • odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
 • sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
 • uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
 • umiejscowienie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 • zmiana i ustalenie imion i nazwisk,
 • zezwolenie na skrócenie okresu wyczekiwania na zawarcie ślubu cywilnego.

Informacji udziela się na wniosek strony codziennie w godzinach pracy urzędu pok. nr 4 i 5 parter. Telefon 339-22-48, 49, 50.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Joanna Bednarek
Informację wytworzył:Barbara Bismor
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2016 16:46