Wykaz aktów prawnych regulujacych postępowanie w Referacie Lokalowym

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Referacie Lokalowym

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych),
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami),
  • Uchwała Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19 października 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6532 z 12.11.2013r. z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1182),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 459 z późniejszymi zmianami).

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujacych postępowanie w Referacie Lokalowym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Sylwia Tałajkowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.06.2016
Data publikacji:27.06.2016 13:01