PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

PSZOK

Do PSZOK-a w Knurowie mogą być dostarczane odpady przez mieszkańców gminy Knurów,

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zorganizowanie i obsługę PSZOK powierzono firmie KOMART sp. z o.o.

PSZOK  działa na terenie Knurowa:

 • przy ul. Szybowej 44 (tel. 32 335 50 60 ) - teren RIPOK (składowisko odpadów)

 

PSZOK jest czynny przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w dniach:

 •  środa, piątek w godzinach od 13:00 do 17:00,

 • sobota w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

 

W Punkcie przyjmowane i zbierane są następujące rodzaje odpadów:

 • chemikalia i opakowania po nich,
 • zużyte baterie i akumulatory,

 • żarówki,

 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • leki,

 • tworzywa sztuczne,

 • papier,

 • metal,

 • szkło,

 • opakowania wielomateriałowe,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe, wózki dziecięce, lustra, dużych rozmiarów donice ogrodowe itp.) ;

 • opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, pocięte pnie i konary o długości do 1 m itp.); nie będzie przyjmowana ziemia, kamienie i słoma, odpady pochodzące z kompostownika i inne,

 • odpady z remontów i rozbiórek stanowiących odpady komunalne w ilości nie większej niż 2 tony na rok z jednej nieruchomości zamieszkałej,

 • Inne odpady po uzgodnieniu z Pracownikiem Punktu Obsługi Klienta

Wymienione odpady są przyjmowane bezpłatnie z nieruchomości zamieszkałych, objetych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Knurów.

Koszty transportu odpadów do PSZOK ponosi właściciel odpadów.

PSZOK stwarza możliwość pozbywania się odpadów problemowych na bieżąco bez konieczności ich gromadzenia do czasu okresowych zbiórek.

Każdy dostarczony odpad będzie ewidencjonowany w związku z tym należy dostarczyć obsłudze PSZOK-a wypełniony druk potwierdzenia przekazania odpadu który znajduje się w załączeniu.

Właściciel odpadu otrzyma kartę przekazania odpadu będącą potwierdzeniem prawidłowego pozbycia się odpadu.

Koszty funkcjonowania PSZOK są pokrywane z opłat jakie ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy że przeterminowane leki tak jak dotychczas można oddać również w 7 aptekach na terenie Knurowa. Prosimy aby do pojemników wrzucać leki bez zewnętrznych tekturowych opakowań które można umieszczać   w pojemnikach na makulaturę. Wykaz aptek prowadzących zbiórkę znajduje się TUTAJ

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Trela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2016 10:46