wersja do wydruku Beata Karwot 12.07.2016 15:15

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania

w  Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2096 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506;

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1781 ;

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1397.;

 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych t.j. Dz.U. z 2019r., poz.653 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach – t.j. Dz.U. z 2019r., poz.631;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1000 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – t.j. Dz.U. z 2019r., poz.700 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach - t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2094 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym – t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1401 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej – t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1897;

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowycht.j. Dz.U. z 2018r. poz.1870 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnejt.j. Dz.U. z 2018r. poz.1983 z późn. zm.;

 • Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń t.j. Dz.U. z 2019r. poz.821 z późn. zm.;

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007r., nr 187 poz.1330;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego – t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2411;                        

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL – t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1984;  

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego - t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2523;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – t.j. Dz.U. z 2015r., poz.212 z późn. zm.;

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych – t.j. Dz.U. z 2016r., poz.876;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1604;

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - t.j. Dz.U. z 2016r., poz.319;

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych - Dz.U. z 2010r., Nr 54 poz.323;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej - Dz.U. z 2009r., Nr 135 poz.1113;

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Karwot
Informację wytworzył:Joanna Dymkowska
Data na dokumencie:12.07.2016
Data publikacji:12.07.2016 15:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.11.2019 12:42 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
31.07.2019 15:22 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
26.07.2019 12:04 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
19.07.2019 07:59 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
02.05.2019 12:34 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
02.05.2019 12:32 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
02.05.2019 12:29 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
02.05.2019 12:28 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
04.04.2019 11:02 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
04.04.2019 11:01 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
04.04.2019 10:58 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
04.04.2019 10:57 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
04.04.2019 10:52 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
04.04.2019 10:50 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
04.04.2019 10:48 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
04.04.2019 10:47 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
04.04.2019 09:48 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
08.11.2018 11:25 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
30.10.2018 10:21 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
22.08.2018 14:50 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
22.08.2018 12:29 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
08.08.2018 17:07 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
08.08.2018 17:05 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
23.07.2018 09:59 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
07.06.2018 12:03 Edycja dokumentu (Judyta Przybyła)
05.06.2018 12:56 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
30.05.2018 13:20 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
09.05.2018 08:57 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
09.05.2018 08:55 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
02.03.2018 09:53 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
02.03.2018 09:52 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
02.03.2018 09:50 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
02.03.2018 09:50 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
18.01.2018 12:21 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
08.01.2018 14:56 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
15.09.2017 12:30 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
31.08.2017 10:00 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
30.06.2017 13:27 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
01.06.2017 14:37 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
01.06.2017 14:32 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
24.04.2017 12:59 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
29.03.2017 12:15 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
17.01.2017 11:03 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
11.01.2017 11:40 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
22.11.2016 15:02 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
22.11.2016 14:58 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
13.10.2016 11:40 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
25.08.2016 08:48 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
16.08.2016 13:05 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
16.08.2016 09:50 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
14.07.2016 13:04 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
13.07.2016 12:30 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
12.07.2016 15:15 Utworzenie dokumentu. (Beata Karwot)