wersja do wydruku Beata Karwot 13.07.2016 13:08

Zameldowanie na pobyt stały/czasowy

Usługa
"Zameldowanie na pobyt stały/czasowy"
świadczona przez
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 w formie Karty Informacyjnej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt stały/czasowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Karwot
Informację wytworzył:Joanna Dymkowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2016 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.07.2019 11:39 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
18.07.2019 11:38 Dodano załącznik "SO-5 załącznik - Wniosek o wydanie
odpisu decyzji o zameldowaniu na pobyt stały-czasowy"

(Beata Karwot)
18.07.2019 11:38 Dodano załącznik "KI-SO-04-1 Zameldowanie na pobyt stały
- czasowy"

(Beata Karwot)
18.07.2019 11:38 Usunięto załącznik KI-SO-04-1 Zameldowanie na pobyt
stały - czasowy

(Beata Karwot)
18.07.2019 11:37 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
04.04.2019 10:09 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
04.04.2019 10:08 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
(Beata Karwot)
04.04.2019 10:08 Usunięto załącznik Obowiązek informacyjny RODO
(Beata Karwot)
06.08.2018 14:56 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
06.08.2018 14:55 Usunięto załącznik Obowiązek informacyjny RODO
(Beata Karwot)
06.08.2018 14:54 Dodano załącznik "KI-SO-04-1 Zameldowanie na pobyt stały
- czasowy"

(Beata Karwot)
06.08.2018 14:53 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
(Beata Karwot)
06.08.2018 14:53 Dodano załącznik "SO-4 załącznik - Wniosek o
zameldowanie na pobyt stały-czasowy w drodze decyzji
administracyjnej"

(Beata Karwot)
06.08.2018 14:53 Dodano załącznik "SO-55 załącznik - Pełnomocnictwo"
(Beata Karwot)
06.08.2018 14:53 Dodano załącznik "SO-38 załącznik - Zgłoszenie pobytu
czasowego"

(Beata Karwot)
06.08.2018 14:53 Dodano załącznik "SO-12 załącznik - Zgłoszenie pobytu
stałego"

(Beata Karwot)
06.08.2018 14:53 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
(Beata Karwot)
06.08.2018 14:44 Usunięto załącznik SO-9 załącznik - wniosek o wyd.
odpisu decyzji o wymeld. z pob. czasowego-stałego

(Beata Karwot)
06.08.2018 14:44 Usunięto załącznik SO-8 załącznik - przykładowy
wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego-stałego

(Beata Karwot)
06.08.2018 14:44 Usunięto załącznik SO-7 załącznik - ośw. dot. upraw.
wniosk. (lokal adm. przez odrębny podmiot)

(Beata Karwot)
06.08.2018 14:44 Usunięto załącznik SO-6 załącznik - oświadczenie dot.
danych własności wnioskodawcy

(Beata Karwot)
06.08.2018 14:44 Usunięto załącznik KI-SO-04-2 prowadzenie postęp. o
wymeld. z pobytu czasowego w oparciu o dec. adm.

(Beata Karwot)
06.08.2018 14:44 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
06.08.2018 14:42Dokument został odzyskany. (Beata Karwot)
23.01.2018 08:15Dokument usunięto. (Admin Admin)
21.04.2017 12:24 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
21.04.2017 12:23 Dodano załącznik "KI-SO-04-2 prowadzenie postęp. o
wymeld. z pobytu czasowego w oparciu o dec. adm."

(Beata Karwot)
21.04.2017 12:23 Usunięto załącznik KI-SO-04-2 prowadzenie postęp. o
zameld. na pobyt czasowy w oparciu o dec. adm.

(Beata Karwot)
21.04.2017 12:20 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
13.07.2016 13:08 Utworzenie dokumentu. (Beata Karwot)