Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052);

 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1546);

 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663);

 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz.125);

 • rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453);

 • uchwała Nr XVI/256/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w Gminie Knurów z późn. zm.

 • zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów nr 290/GR/2020 z dnia 4.09.2020 r. w sprawie ustalenia kosztów przygotowania do zbycia nieruchomości komunalnych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Mariusz Aleksiej
Data publikacji:13.07.2016 16:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Mariusz Aleksiej
Data aktualizacji:29.01.2021 14:54