Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.);

  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.);

  • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 737);

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1000);

  • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663);

  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz.125);

  • rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453);

  • uchwała Nr XVI/256/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w Gminie Knurów z późn. zm.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Mariusz Aleksiej
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2016 16:37